Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Obduktioner for dyre – Retsmedicin fyrer

NEDLAGT - Retsmedicinsk Institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal nedlægge 20 stillinger, fordi Justitsministeriet mener, at priserne for retsmedicinske ydelser er for høje. En fyreseddel i hånden mens jobbet bliver overtaget af en maskine, det er åbenbart takken for at have knoklet med at nedbringe en stor sagspukkel, lyder det fra medarbejderne.

Retsmedicinsk Institut, der er en del af Københavns Universitet (KU), er ved at foretage en større åreladning af medarbejdere.

20 stillinger skal skæres væk i år, ikke fordi medarbejderne ikke har rigeligt at lave eller gør et dårligt stykke arbejde, men fordi Justitsministeriet og Rigspolitiet mener, at prisen for en række retsmedicinske ydelser er for høje på KU.

Det er alvorligt, da instituttet tjener over 95 procent af sine penge selv ved at få betaling for at foretage obduktioner, analysere dna-prøver og levere en række andre retsmedicinske ydelser.

Obduktioner koster

Politiet betaler således cirka 27.000 kroner for hver af de 650 obduktioner, der foretages årligt blandt andet i forbindelse med drab, identifikation af folk, der er fundet døde, og trafikulykker.

Instituttet undersøger også årligt cirka 1.000 voldsofre, voldtægtsofre, børn udsat for seksuelle overgreb, torturofre, samt mistænkte for drab, vold eller ildspåsættelse, ligesom det foretager aldersvurdering af asylsøgere.

Læs også
Den som obducerer

Derudover udfører instituttet, som det eneste sted i Danmark, retsgenetiske undersøgelser, for eksempel ved at analysere dna-prøver.

Burde hjælpe

Otte ikke-administrative stillinger, primært blandt laboranter og bioanalytikere, bliver nedlagt for at kunne sænke priserne, som Justitsministeriet og Rigspolitiet kræver det.

Yderligere 12 administrative stillinger skulle nedlægges under alle omstændigheder som følge af priskravet, men de indregnes samtidig i den spareplan, som regeringen har indført for at tvinge universiteterne til at bruge færre penge på deres administration.

Læs også
Sund sidder med aben i ny KU-sparerunde

Ingrid Kryhlmand, fællestillidsrepræsentant for HK administrativt personale og næstformand for Fakultets Samarbejdsudvalg, forstår ikke, at nedskæringerne skal gennemføres på kort tid, og hun mener at resten af fakultetet eller hele universitetet burde hjælpe til med at gøre processen mere human.

»Det er uacceptabelt, at universitetet ikke betragter sig som en arbejdsplads, hvor man hjælper hinanden. KU forventer et overskud på 275 millioner kroner i år, så det burde altså være muligt at give Retsmedicinsk Institut et rimeligt tidsrum til at omstrukturere, så vi kunne undgå fyringer,« siger Ingrid Kryhlmand

Hun mener, at stillingsreduktionerne burde have været gennemført for eksempel ved en treårsplan, så det kunne ske ved naturlig afgang og peger på, at det hele skulle ske i hast, da Odontologisk Institut (også på Sund) blev præsenteret med et sparekrav fra dekanatet i slutningen af 2010, så hun ser et mønster.

Læs også
Odontologi i slem pine

Erstattes af maskiner

Ingrid Kryhlmand har en vis forståelse for, at instituttet må handle, men hun mener alligevel, at medarbejderne er blevet dårligt behandlet.

Det fremgår således af effektiviseringsplan, at fem af stillingerne skal nedlægges i Retsgenetisk Afdeling, der har lidt under en ophobning af ubesvarede sager, efter loven om dna-register blev lavet om 2005. Der blev derfor ansat mere personale, samtidig med at man begyndte at automatisere og digitalisere arbejdsgangene.

Retskemisk Afdeling har ligeledes indført robotteknologi i forbindelse med forberedelse af prøver.

»Medarbejderne fortæller, at de har mere end rigeligt at lave, men nu får de en fyreseddel som tak for, at de har knoklet for at nedbringe en stor pukkel af ubesvarede sager og medvirket til at indføre ny teknologi,« siger Ingrid Kryhlmand.

Trues med nedlæggelse

Baggrunden for kravet om lavere priser er en analyse lavet af PricewaterhouseCoopers for Rigspolitiet i 2010, der konkluderede, at det vil være muligt at spare gennem udbud og rammestyring.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund) præsenterede herefter i september 2011 en effektiviseringsplan, der skal gøre Retsmedicinsk Instituts priser konkurrencedygtige. Konsekvensen kan blive, at instituttet må lukke, hvis planen ikke gennemføres, lyder den slet skjulte trussel.

»Retsmedicinsk Instituts (RI) fortsatte status som leverandør af retsmedicinske ydelser afhænger af, om RI er i stand til at producere ydelserne med samme kvalitet og til priser, der er rimelige ud fra en international målestok,« står der i effektiviseringsplanen.

Der bliver også gjort opmærksom på, at Forensic Science Service i England/Wales allerede er ved at blive nedlagt på grund af for høje priser.

clba@adm.ku.dk

Seneste