Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Odontologi nedlægger tolv stillinger

NEDSKÆRINGER – Odontologisk Institut, Tandlægeskolen, skal spare 14 millioner kroner de næste tre år. Det betyder, at tolv stillinger skal nedlægges. Seks medarbejdere er varslet afskediget, og seks har sagt ja til en fratrædelsesordning.

Odontologisk Institut (OI), Tandlægeskolen, på Københavns Universitet (KU) kæmper for at få økonomien til at hænge sammen.

Seks medarbejdere blev varslet afskediget tirsdag den 18. marts som følge af den anstrengte økonomi, og yderligere seks har sagt ja til en frivillig fratrædelsesordning.

Årsagen er, at instituttets budget skal balancere ved udgangen af 2016. Det kræver, at der alene på lønnen spares fire millioner kroner i år, og samlet 14 millioner kroner de næste tre år.

Må handle nu

Ifølge konstitueret institutleder Anne Marie Lynge Pedersen er det derfor blevet besluttet at nedlægge ti årsværk svarende til tolv stillinger allerede primo 2014.

»Tidligt i processen blev det klart for ledelsen, at det var nødvendigt allerede nu at tage initiativer for at nedbringe merforbruget i 2014. Det sker for at forebygge, at OI’s akkumulerede underskud bliver uoverskueligt,« skriver hun i et svar per e-mail.

Det er hensigten, at den kliniske undervisning berøres mindst muligt af stillingsnedlæggelserne, understreger institutlederen.

Anne Marie Lynge Pedersen tilføjer, at institutledelsen samtidig i tæt dialog med dekanatet og med inddragelse af alle medarbejdergrupper og de studerende på OI gennemfører en grundig og langsigtet proces, der skal finde løsninger på, hvordan instituttets økonomi fremover kan komme i balance.

TAP rammes

Ifølge Joan Lykkeaa, fællestillidsrepræsentant for HK laboranterne og næstformand for instituttets samarbejdsudvalg, lykkedes det at begrænse afskedigelserne fra de cirka 12 årsværk, som institutledelsen oprindeligt havde snakket om, til seks.

»Vi kan fra medarbejderside godt forstå, at vi ikke kan blive ved med at køre med underskud, men tandlægeuddannelsen er på den anden side dyrere end de andre uddannelser på fakultetet, også selv om vi også får tilskud til klinikken, så rækker det åbenbart ikke. Men alt det er jo ligegyldigt, når man lige har mistet sit arbejde,« siger hun.

Det tekniske og administrative personale (TAP) rammes udelukkende denne gang.

Der var også sparerunder i 2008 og 2011, hvor det også gik ud over det videnskabelige personale.

Læs også: Odontologi i slem pine.

Samt: Tandlægeskolen i politisk klemme.

Arbejdsgrupper nedsat

Joan Lykkeaa forklarer, at tre arbejdsgrupper skal komme med forslag til, hvordan Odontologisk Institut får en bæredygtig økonomi.

Et af problemerne er, at det er dyrt at uddanne tandlæger, og at STÅ-indtægterne fra staten ikke rækker.

Et andet område, man skal se på, er, om det er muligt at tiltrække flere eksterne midler, altså støtte fra forskningsråd, fonde og private virksomheder.

Færre basismidler til alle

Arnold Boon, der er fakultetsdirektør på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund), som Odontologisk Institut hører under, forklarer, at problemet er, at Sund ligesom de øvrige fakulteter på KU har fået færre af de såkaldte basismidler fra staten.

Basismidlerne er frie midler til forskning, som universitetet selv kan råde over, og som bruges til blandt andet grundforskning og til at sikre, at alle uddannelser er forskningsbaserede.

Det betyder, at fakultetet har færre midler at fordele mellem institutterne. Hvis Odontologisk Institut fik en større andel af pengene, ville de øvrige institutter skulle have færre, så det er ikke en mulig løsning.

Tandlægerne i klemme

De fleste institutter har dog kunnet tiltrække flere eksterne midler og har kunnet øge indtjeningen ved at optage flere studerende, forklarer Arnold Boon.

Den mulighed har Odontologisk Institut imidlertid ikke, da Uddannelsesministeriet har fastlagt et maksimum for optaget af tandlægestuderende.

Endvidere er det vanskeligt at tiltrække eksterne midler inden for det odontologiske område.

»Fakultetsledelsen ser derfor med tilfredshed på, at ledelsen på Odontologisk Institut har iværksat en omfattende analyse af, hvordan instituttet kan få en bæredygtig økonomi inden for de nye økonomiske vilkår. Beklageligvis har det medført, at Odontologisk Institut har måttet nedlægge et antal stilling via frivillige fratrædelser og afskedigelser,« skriver Arnold Boon i sit svar per e-mail.

clba@adm.ku.dk

Seneste