Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Økonomerne må ud af guldkareten

Studerende på Økonomi er fanget i rodede udmeldinger om nye besparelser, der halverer udbuddet af de obligatoriske fag på tredje år. Institutlederen erkender et uskønt forløb, rækker hånden ud til de studerende, men står ved besparelserne

En halvtom sparegris har fået ledelsen på Økonomisk Institut til at svinge sparekniven. Det betyder, at økonomistuderende fremover må indstille sig på kun at kunne tage de obligatoriske tredjeårsfag – i økonometri, mikro- og makroøkonomi – én gang om året mod tidligere hvert semester.

Selv om beslutningen om besparelserne blev truffet helt tilbage i maj – og da også fremgår af et studienævnsreferat – nåede beskeden først de studerende over fire måneder senere, da en mail fra instituttet tikkede ind den 25. september. Præcis 12 dage efter eksamenstilmeldingen til vinterens eksamener var lukket.

Og da mailen varsler besparelser og færre fag allerede fra foråret, betyder det, at en gruppe studerende er kommet i klemme, da de fag, de havde planlagt at følge i foråret, pludselig er forsvundet fra skemaet.

Kommunikationsbrist

I institutledelsen erkender man blankt, at ændringen skulle have været meldt ud lang tid før.

»Det forløb, der har været, har ikke været så heldigt. Derfor er vi også forstående over for, at nogle er kommet i klemme. Der er simpelthen sket nogle administrative fejl, det er ikke blevet meldt ordentligt ud, og spørger du, om jeg er stolt af det, så nej, det er jeg sådan set ikke,« indrømmer den konstituerede institutleder på Økonomisk Institut, Christian Schultz.

De klemte studerende kan dog se frem til en hjælpende hånd. Den 20. oktober ændrede instituttet nemlig kurs, da det i grove træk blev besluttet at udskyde besparelserne til efteråret 2010.

»Vi har besluttet – rent ekstraordinært og under henvisning til den dårlige kommunikation – at sørge for, at Mikro 3 bliver udbudt til foråret,« forklarer Christian Schultz og uddyber, at der også arbejdes med en form, der skal gøre makroundervisningen tilgængelig i foråret. Dermed er dem, der i første omgang blev fanget af den lukkede eksamenstilmelding, nu blevet befriet.

»Ulykkeligvis er der nogle, der føler, at det er kommet lidt som en tyv om natten, fordi kommunikationen har været dårlig. Fair nok, den tager vi på os, og så retter vi op på det,« siger institutlederen. Tilbage står dog, at besparelserne skal gennemføres.

»Jeg synes faktisk, det var en god beslutning, og det er en beslutning, som vi har tænkt os at stå ved.«

Ud af guldkareten

Både instituttet og de økonomistuderende må indstille sig på, at det er slut med at køre på første klasse, mener Christian Schultz. I stedet skal man snarere indstille sig på, at livremmen skal spændes yderligere ind.

»Ja, det tror jeg godt, at man kan forestille sig flere besparelser. Det er jo ikke sådan, at vi lukker biksen, men vi får en sum penge, og vi er nødt til at tilpasse os. Vi prøver så at lave tilpasningen der, hvor vi synes, det gør mindst ondt.«

Den svindende pengebeholdning skyldes blandt andet færre nye studerende. I sommer steg adgangskravet til polit-studiet fra matematik på B-niveau til matematik på A-niveau, og det gav studieoptaget et yderligere dyk nedad.

Christian Schultz synes ikke, at besparelserne er specielt dramatiske, men erkender, at forløbet har været uskønt.

»Det er klart, at vi ville ønske at kunne køre Porsche og guldkaret, men sådan er virkeligheden desværre ikke.«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste