Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Økonomiadministrationen skal være billigere og bedre

NYORGANISERING - Fakulteterne skal have samlet deres ansatte, der arbejder med økonomi, i større enheder inden udgangen af i år. Arbejdet skrider frem planmæssigt ifølge vicedirektøren for økonomi

Det har hidtil nærmest været en umulig opgave at være økonomimedarbejder på et af de mindre institutter på Københavns Universitet (KU), men det skal være slut nu.

Medarbejderne har nemlig udover at passe økonomien også haft en bunke andre administrative opgaver.

»Det er ikke en kritik af medarbejderne, men det har i praksis vist sig umuligt at skulle sætte sig ind i nye administrative computersystemer og holde sig opdateret fagligt, hvis du også har andre opgaver udover økonomi,« siger Antonino Castrone, vicedirektør for Koncern-økonomi.

Medarbejdere skal hjælpe hinanden

KU startede derfor et effektiviseringsprojekt i 2009, der skal samle økonomimedarbejderne, der før sad spredt både på fakulteterne og institutter, i større enheder med et bedre fagligt miljø, hvor man kan dele viden og erfaringer og dække ind for hinanden ved ferie, kursusaktivitet og i tilfælde af sygdom.

Der er opstillet seks kriterier for nyorganiseringen. Vigtigst er det, at økonomiadministrationen bliver billigere og bedre. Antonino Castrone siger, at det ikke nødvendigvis betyder afskedigelser. Målet kan også nås ved, at KU får en bedre administration for de samme ressourcer, og eventuelle fratrædelser kan ske ved naturlig afgang, når ansatte vælger at gå på pension.

Det andet vigtige kriterium er at sikre, at de videnskabelige medarbejdere fortsat har en enkel og nær adgang til økonomiadministrationen.

Fakulteterne har herefter valgt tre modeller for, hvordan de vil organisere deres økonomiadministration.

Forandring giver usikkerhed

Målet er, at reorganiseringen skal være færdig med udgangen af 2010. Fakulteternes implementeringsansvarlige og styregruppen for projektet mødes hvert kvartal i løbet af 2010, og arbejdet forløber planmæssigt, oplyser Antonino Castrone.

»Det er selvfølgelig altid forbundet med usikkerhed at skulle ændre en organisation. Spørgsmål som hvor skal jeg høre til, hvor skal jeg fysisk placeres, skal jeg have nye arbejdsopgaver og hvem skal være min leder, melder sig, men jeg har ikke hørt om de store problemer, og de fleste virker glade for at komme ind i et fagligt fællesskab,« siger vicedirektøren.

clba@adm.ku.dk

Seneste