Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Økonomisk afgrund er rykket et år

BUDGET 2012 – Københavns Universitet budgetter nu med et lille underskud på 22 millioner kroner og forventer ikke større personalemæssige reduktioner i 2012, men ifølge universitetsdirektør Jørgen Honoré betyder det ikke, at de sorte skyer over økonomien er drevet over.

Universitetsdirektør Jørgen Honoré havde udpeget 2012, som økonomisk skæbneår, hvor Københavns Universitet (KU) ville risikere at falde i en økonomisk afgrund med vigende indtægter og besparelser på forskning og undervisning, men sådan kommer det ikke til at gå.

KU forventede således, at indtægterne vil falde med mere end 400 millioner kroner frem til 2014 på grund af planlagte besparelser på finansloven, men nu budgetterer universitetet i stedet med, at indtægterne vil stige med lidt over 200 millioner kroner fra 2011 til 2012, og at 2012 ender med et lille underskud på 22 millioner kroner.

»Vi forventede, at 2012 ville blive et skæbneår, men nu tegner det forholdsvis godt. Der er en nedgang i tilskudsindtægterne, men til gengæld øger vi uddannelsesindtægterne og projektomsætningen, så vi samlet kan budgettere med et minus på cirka 20 millioner,« siger Jørgen Honoré.

Usikker fremtid

Grunden til, at det ikke ser ud til at gå som forudset er ifølge universitetsdirektøren, at den nye regering har sløjfet flere af den tidligere VK-regerings besparelser på finansloven, og især KU’s succes med at tiltrække forskningsbevillinger og studerende. Men KU går stadig en vanskelig økonomisk situation i møde i 2013.

Jørgen Honoré peger på, at det for eksempel ikke er besluttet, hvad der skal ske med de såkaldte globaliseringsmidler, så der er i øjeblikket udsigt til et stort fald i forskningsbevillingerne fra 2012 til 2013.

»Finansloven betyder, at den økonomiske ’skrænt’ er rykket fra 2012 til 2013, men usikkerheden herefter er massiv, så vi har brug for noget at stå imod med. Den nye regering ved godt, at der skal findes løsninger, så både forskningen og uddannelsen kan opretholdes på et højt niveau, og den opgave vil vi gerne samarbejde med regeringen om, siger Jørgen Honoré.

Ingen jobgaranti

Det fremgår af budgettet for 2012, at det ikke »i sig selv vil give anledning til større personalemæssige reduktioner. Der vil dog kunne ske lokale tilpasninger ud fra en vurdering af økonomien lokalt, og de fremtidige forventninger til indtægterne.«

KU skal således nedlægge cirka 50 administrative stillinger som følge af den tidligere regerings krav om at gennemføre administrative besparelser på 80 millioner kroner, og der kan også løbende ske ændringer i organisationen og interne omprioriteringer.

»Der kan godt ske lokale tilpasninger på et enkelt institut eller et delområde på et fakultet. Jeg har ikke kendskab til sådanne planer i noget særligt omfang, men jeg kan på den anden side heller ikke udelukke lokale tilpasninger,« siger universitetsdirektøren.

clba@adm.ku.dk

Seneste