Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Østergaard om bonus: Det skal kunne betale sig at prioritere studierne

SU-REFORM - Uniavisen har talt med uddannelsesminister Morten Østergaard om to af SU-reformens sidste-øjebliks-overraskelser. Bonusordningen for de hurtigste studerende og det forhøjede fribeløb. Ministeren afviser, at der er en konflikt mellem det ene tiltags incitament til at fokusere på studierne og det andets invitation til mere erhvervsarbejde.

Er du en akademisk hurtigløber, så skal du for fremtiden belønnes med kolde kontanter. Helt præcist 2.877 kroner for hver måned du færdiggør studiet hurtigere end normeret tid.

Bonusordningen er en af den netop vedtagne SU-reforms (få) overraskelser. Blandt universiteternes interessenter har reaktionerne været blandede.

På den ene side har Jens Oddershede, rektor for SDU og formand for Danske Universiteter kaldt bonusordningen et »spændende initiativ.«

Omvendt har Studenterrådets formand, Gwen Gruner-Widding, over for Uniavisen kritiseret tiltaget for at udsende et useriøst signal om uddannelser som noget, man kan stryge lige igennem, hvis man ellers gider. Og det underminerer regeringens eget udsagn om at ville højne uddannelseskvaliteten, mener hun.

Den udlægning afviser Morten Østergaard, da Uniavisen forelægger ham kritikken.

»Jeg synes, det er en oplagt del af en reform, der handler om at få de studerende hurtigere igennem studierne. Det er fair, at de studerende, der vælger at følge ekstra fag eller tage ekstra sommerkurser, kan få mere støtte, da det betyder, at de fravælger tid til erhvervsarbejde eller ferier,« siger Morten Østergaard.

Men har Studenterrådet ikke en pointe i, at I risikerer at sende et signal om at universitetsstudiet først og fremmest drejer sig om at få fyldt ECTS-point på kontoen hurtigst muligt uden hensyntagen til hvordan?

»Nej, bestemt ikke. Det er et signal om, at det skal kunne betale sig at springe en skiferie over eller vælge at prioritere studierne i stedet for erhvervsarbejde. Og det bliver forhåbentlig et incitament til at få afleveret, hvis man står i en situation, hvor man over overvejer, om man skal aflevere specialet en måned før eller senere.«

Erhvervsarbejde i balance

I har også øget fribeløbet, sådan at de studerende kan tjene flere penge ved siden af SU’en. Det, mener Danske Universiteter, er i konflikt med ambitionen om få de studerende hurtigere igennem. Hvordan hænger det sammen, at I på den ene side ønsker at de studerende skal prioritere deres studier og være aktive fuldtidsstuderende og på den anden side ‘inviterer’ de studerende til at arbejde mere ved siden af studierne?

»Først og fremmest vil de studerende jo automatisk være fuldtidsstuderende, fordi de for fremtiden – som en del af SU-reformen – automatisk vil være tilmeldt et fuldt semesters eksamener.«

»Grundlæggende giver vi de studerende mulighed for at tjene lidt mere. Men der er balance mellem dette tiltag og aftalens øvrige elementer, der skal få de studerende hurtigere igennem studierne.«

Men det øgede fribeløb var trods alt ikke en del af regeringens oprindelige udspil?

»Det indgik ikke dér, nej. Men vi blev mødt af ønsket om at forhøje fribeløbet fra nogle af de øvrige forligspartier, så det blev en del af forhandlingerne og i sidste ende aftalen.«

Men havde du og resten af regeringen ideelt set foretrukket, at fribeløbet var forblevet på det nuværende niveau?

»Vi havde ikke selv et ønske om at forhøje det, men det havde flere partier i forligskredsen. Og med indfasningen af en stigning på 2.500 kroner om måneden er vi er endt på et meget naturligt leje.«

SU-aftalen vil vare de næste mange år

Alt i alt er det en yderst tilfreds minister, Uniavisen har fået i tale. Morten Østergaard fremhæver aftalen som en sejr for regeringen, og mener ikke, at man – eksempelvis i forhold til forøgelsen af fribeløbet og aftaletekstens afsnit om EU-dommen om internationale studerendes ret til SU – har givet synderlige indrømmelser til oppositionen.

»Jeg er ovenud tilfreds med den endelige aftale, som jo ligner regeringens oprindelige udspil på alle centrale punkter. Vi har frigivet 2,2 milliard kroner til at skabe job til de kommende kandidater, og vi har sikret videreførelsen af SU-systemet, som vi kender det.«

Kan danske studerende så regne med, at der ikke vil komme flere ændringer i SU-systemet de kommende år?

»Her vil jeg understrege, at de nuværende studerende ikke umiddelbart bliver berørt af ændringerne, da SU-reformen skal indfases over de næste år og kommer til at gælde de kommende studerende.«

»Men derudover, ja. De studerende kan godt være trygge. Det her er en aftale, der skal vare de næste mange år.«

Nicklas.lund@adm.ku.dk

Seneste