Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Østergaard vil ikke tage stilling til, om studerende må få feedback efter eksamen

EKSAMEN - Folketingsmand Bertel Haarder (V) har spurgt uddannelsesministeren, om studerende, der dumper eksamen, i fremtiden kan få deres besvarelse retur med kommentarer. Men ministeren henviser de studerende til selv at snakke med deres uddannelsessted, hvis de vil have opgaver evalueret. Det svar er Haarder ikke tilfreds med.

Ifølge folketingsmedlem og venstremand Bertel Haarder bør studerende have lov at få deres eksamensbesvarelser retur efter en dumpet eksamen, så de kan se, hvad de har gjort galt, og hvad de skal koncentrere sig om at gøre bedre en anden gang.

Derfor brugte Haarder for nylig sin mulighed som folketingsmedlem til at bede uddannelsesminister Morten Østergaard (R) om at tage stilling til, om studerende skal have denne mulighed fremover; eventuelt, foreslår Haarder, mod et gebyr.

Bertel Haarder, der er forhenværende undervisningsminister, føjede til sit spørgsmål at han »er bekendt med, at der er gammel tradition for, at man intet får at vide om sin præstation, hvad enten man dumper eller ej. Men denne tradition er jo i modstrid med alle moderne forestillinger om, at eksamen er led i en læringsproces, at man skal lære af sine fejl osv.«

Uddannelsesminister Morten Østergaard vil dog, hverken tage stilling til idéen eller foretage sig noget.

Overlader initiativet til de studerende

Morten Østergaard skriver, at det er »den enkelte uddannelsesinstitution, som bestemmer, om den studerende ved afprøvningen i et bestemt fag kan få en opgavebesvarelse tilbage sammen med faglige råd eller bemærkninger. Jeg ønsker ikke at gribe ind i det faglige selvstyre i forhold hertil.«

I stedet opfordrer Morten Østergaard til, at studerende kan gå i dialog med deres uddannelsessted, hvis de skulle have særlige ønsker om at få besvarelser retur.

Til gengæld vil ministeren gerne lægge afstand til idéen om, at en eventuel returneret opgavebesvarelse eventuelt kunne koste nogle penge:

»Ydermere kan jeg ikke tilslutte mig det synspunkt, at der kan opkræves gebyrer fra studerende på de videregående uddannelser som betaling for en tilbagemelding på en opgavebesvarelse,« skriver han.

Haarder: Ministeren er åbenbart fløjtende ligeglad

Bertel Haarder er ikke tilfreds med den feedback, som han har fået på det spørgsmål, han indleverede til ministerens bedømmelse.

»Ministeren er åbenbart fløjtende ligeglad,« skriver han i en e-mail til Uniavisen. »Han har end ikke en mening om det. Er det nu også blevet et led i universiteternes selvstyre, at ministeren heller ikke må have en mening om de problemer, der forelægges ham!«

Bertel Haarder noterer sig dog også, at et gode ved Morten Østergaards svar er, at det bekræfter, at der ikke er noget til hinder for, at studerende kan få deres eksamensopgaver retur med bedømmernes kommentarer.

»Det er lidt paradoksalt, at ministeren, der hylder det bekvemme selvstyre, dog ikke vil tillade, at det økonomiske problem løses gennem et gebyr, der dækker omkostningerne. På det punkt har han pludselig en mening og et forbud,« mener Bertel Haarder.

Har selv været blank efter mislykket eksamen

»Jeg spurgte, fordi en studerende har klaget sin nød til mig. Han dumpede flere gange, uden at han fik antydning af forklaring på, hvad han gjorde galt eller misforstod,« skriver Bertel Haarder.

»Ved min egen studentereksamen ville jeg have min danske stil tilbage, fordi jeg ikke begreb, hvorfor jeg havde fået en halvdårlig karakter, når jeg til daglig kun fik topkarakterer i det fag. Det kunne jeg ikke få, selv om jeg tilbød selv at tage mig af alt bøvlet og evt. betale for det.«

Han opfordrer de studerende til at følge ministerens opfordring og tage sagen om eksamensfeedback op.

»Jeg synes, de studerendes råd og organisationer skal tage sagen op – med eller uden mulighed for gebyr. Jeg fornemmer, at modviljen skyldes, at åbenhed vil afsløre den store forskel, der ofte er på bedømmernes vurdering. Samt, at bedømmerne kan slippe lettere fra det, når de ved, der ikke er nogen, der ser deres bedømmelse. Det kan jeg da godt huske fra min egen tid som lærer og censor,« slutter Bertel Haarder.

chz@adm.ku.dk

Seneste