Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ombudsmanden går ind i sagen om mundkurve på forskere

LOVBRUD - I sidste uge kunne Universitetsavisen afsløre, at KU stadig indgår forskerkontrakter med ministerierne med ulovlige tavshedsklausuler. Nu har Folketingets ombudsmand bedt om en orientering i sagen.

De sidste par uger har Universitetsavisen skrevet om kontrakterne for såkaldt myndighedsbetjening, der indgås, når universiteter laver forskning for ministerier. Kontrakterne bryder ifølge flere jurister forvaltningsloven, men anvendes stadig på Københavns Universitet (KU).

Så sent som 2015 og 2016 er der indgået kontrakter med ulovlige mundkurve mellem Miljø- og Fødevareministeriet og SCIENCE på KU.

I to breve stilet direkte til henholdsvis Miljø- og Fødevareministeriet samt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, beder Folketingets ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, ministerierne om en orientering om sagen.  Det skriver Magisterbladet.

Beder om en orientering

Miljø- og Fødevareministeriets folk har været i gang med at gennemgå deres standardkontrakter, siden de i marts erkendte at kontrakterne er i strid med forvaltningsloven. I sit brev til Miljø- og Fødevareministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestiling skriver Jørgen Steen Sørensen blandt andet:

“Med henvisning til ombudsmandslovens § 17, stk. 1, beder jeg om, at ministeriet orienterer mig om resultatet af sin revision af dette standardvilkår, herunder vedlægger en kopi af den reviderede standardkontrakt. Jeg beder også om, at ministeriet orienterer mig om sine retlige overvejelser i forbindelse med revisionen”. Brev fra ombudsmand Jørgen Steen Sørensen

Udbredt praksis

Professor emeritus på Sociologi på Københavns Universitet Heine Andersen er ved at lave en udredning om forskeres forskningsfrihed. Han kender til i hvert fald fem sager fra Københavns Universitet inden for de sidste ni år, hvor forskere er blevet pålagt at underskrive kontrakter med paragraffer, der begrænser deres forsknings- eller ytringsfrihed.

»Jeg er stødt på disse kontrakter på seks ud af landets otte universiteter – og KU er ikke engang de værste. Og jeg er blevet mødt med megen modstand – både fra mange af forskerne og fra universiteternes ledelser. Man kan ikke lade være med at tænke, at vi kender til sagen om burkarapporten og gyllegate, hvor forskerne fik mundkurv på – men tænk på de sager, der aldrig er kommet frem i offentligheden,« siger Heine Andersen

Mister publiceringsretten

Hos Dansk Magisterforening (DM) har de oplevet, at deres medlemmer er kommet i klemme på grund af tavshedsklausuler.

DM-formand Camilla Gregersen påpeger, at ministeriernes standardkontrakter ikke kun bryder forvaltningsloven, men også Forskningsministeriets egen vejledning for forskningsbaseret myndighedsbetjening.

»I mange af kontrakterne fratages forskerne også retten til at offentliggøre deres resultater, så de først må offentliggøres på et bestemt tidspunkt, typisk når der er indgået et politisk forlig. Men i den ministerielle vejledning om myndighedsbetjening står der, at det er universiteterne, der har publiceringsretten – der står sort på hvidt, at universiteterne har ret og pligt til at offentliggøre forskningsresultater, også når der er tale om aktiviteter, der gennemføres for en myndighed.«

Møde i ministeriet

Heine Andersen er sammen med Camilla Gregersen fra Dansk Magisterforening blevet inviteret til møde i Miljø- og Fødevareministeriet i starten af september for at debattere standardkontrakterne.

Camilla Gregersen forventer, at kontrakterne for myndighedsbetjening bliver revideret.

»Jeg har foreløbig haft en god dialog både med embedsmændene og med universitetsledelser og almindelige forskere om sagen, så jeg regner med, at vi kan lande nogle markante forbedringer af kontrakterne – uden at jeg endnu ved, hvordan det præcist lander«, siger hun til Magisterbladet.

uni-avis@ad.ku.dk

Seneste