Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Opfordring til stop for bibliotekernes politisering

ÅBENT BREV TIL REKTOR - De ansatte på Københavns Universitet har via intranettet modtaget en mail fra universitets bibliotek, som er stærkt politiserende, og denne ensidige politisering vil vi på det kraftigste opfordre universitetet at stoppe, skriver formanden for Danske Videnskabsredaktører.

Senest er der tale om en tekst udsendt 11/6, som opfordrer de ansatte til kun at publicere i Open Access-tidsskrifter, som påstår at tidsskrifter er ‘dyre’, og at forskningsresultater kun er tilgængelig ‘for den begrænsede skare’.

Universitetets ledelse bør gøre forskerne opmærksom på, at teksten er vildledende, idet universitetet mener, at dets forskere skal publicere i de tidsskrifter, som kvalitetsmæssigt er bedst. Det vil være en katastrofe for videnskaben, hvis gratis adgang sættes over kvalitet.

Udokumenterede påstande fra bibliotekssektor

Der eksisterer ingen grundige og uafhængige undersøgelser, som viser at Open Access er en fordel for videnskaben, eller at videnskabelige resultater ikke bliver spredt i samfundet via abonnementsbaserede tidsskrifter. Størstedelen af verdens tidsskrifter har i øvrigt en ringe eller endda en dårlig økonomi – heriblandt de fleste danske. Propagandaen har ingen faktuel basis; det er et ensidigt partsindlæg fra bibliotekssektoren.

En undersøgelse udgivet af Danske Videnskabsredaktører viser, at Open Access vil betyde ca. seks procent færre midler til forskning, hvis publicering fremover skulle bygge på den forfatterbetalte publicering, som bibliotekets brev referer til, at EU-Kommissionen vil indføre – de hidtidige abonnementsindtægter skal betales af forskningsmidlerne.

Vi vil kraftigt opfordre universitetet til at iværksætte en neutral undersøgelse om eventuelle negative følger for videnskaben inden der lægges politik for bestemte løsninger.

PS: Foreningen af Danske Videnskabsredaktører er talsmand for forskere, som samtidig arbejder som redaktører ved videnskabelige tidsskrifter og forlag. Mange af os er tilhængere af fri adgang til artikler, men først og fremmest skal udgivelser være økonomisk bæredygtige. Derfor er vi modstandere af enhver form for tvang.

Seneste