Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Organisationsændringer skal løse problemer

REPLIK - Universitetsavisens artikel om arbejdsmiljøet på Humaniora fremstiller på vigtige punkter ikke virkeligheden korrekt, mener dekan Ulf Hedetoft.

Under overskriften ’Arbejdsmiljøet er giftigt på HUM’ skriver Universitetsavisen d. 7. marts 2012 om en rapport fra Arbejdstilsynet om særlige forhold på en del af den fællesadministrative afdeling Uddannelse & Studerende i slutningen af 2011.

Rapporten påpeger en række problemer, hvoraf de vigtigste er stort arbejdspres, uklare ledelsesforhold, organisationsændringer og især problemer afstedkommet af anvendelsen af STADS-systemet.

Der er ingen tvivl om at denne cocktail har været en stor udfordring for flere medarbejdere og har demonstreret svagheder i vores organisation, og vi ser med meget stor alvor på problemerne. Det er klart at ingen må blive syge af at gå på arbejde.

Jeg påtager mig ansvaret

Samme dag i Universitetsavisen kommenterede jeg flere af kritikpunkterne. Jeg finder dog i lyset af den kritiske hovedartikel om sagen, at det er på sin plads at understrege, at de refererede organisationsændringer netop har haft til hensigt at løse de problemer, rapporten peger på – og hvis der er større utilfredshed end jeg giver udtryk for i interviewet, tager vi det naturligvis op i samarbejdsudvalgene. Utilfredshed kan dække over mange ting, og for at ændre den kræver det formentlig en del individuelle løsninger.

STADS har der været fokus på i et stykke tid, og de tekniske problemer, som stadig eksisterer, tager vi hånd om.

At komme uklarheden om arbejdsfordelinger og opgaveprioriteter til livs har været hovedsigtet i den omorganisering, der er undervejs, og som vil skabe klarere snitflader og en mere effektiv organisation. Og også ledelsesforholdene har vi i et stykke tid haft fokus på, med samme hensigt.

Jeg påtager mig selvfølgelig hele ansvaret for situationen, også tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet om, hvordan vi agter at rette op på forholdene.

Med hensyn til at have orienteret og inddraget medarbejderne i processen fremstiller artiklen ikke virkeligheden korrekt. Et hurtigt blik på mødeaktiviteten, siden jeg trådte til, viser at emnet har været drøftet mere end tyve gange i kollegiale organer. Det kan vel næppe kaldes et kup. En af grundene til at processen har varet et stykke tid er netop hensynet til orientering og feedback, og den oprindelige plan er på dette grundlag blevet revideret flere gange.

Arbejdstilsynets rapport påpeger også, at der bruges megen energi på gætteri, rygter og sladder. I de kommende proces er det alles opgave at se fremad og bidrage til løsninger. Sagen fortjener at blive håndteret sagligt og konstruktivt.

Seneste