Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Overenskomstforlig på plads

De ansatte på Københavns Universitet kan se frem til lønstigninger på højde med det private arbejdsmarked de næste tre år

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har indgået et treårigt forlig på statens område med en samlet ramme på 12,80 procent. Heraf er der afsat 8,17 procent til generelle lønstigninger. Den største lønstigning udmøntes allerede per 1. april 2008 med 3,30 procent.

1. april 2009 stiger lønnen igen med 1,82 procent, fra den 1. oktober med 0,65 og fra den 1. april 2010 med 2,40. Dertil kommer en ekstraordinær lønstigning på 0,2 procent som kompensation for personalegoder på det private område.

Den samlede stigning er på højde med kravet på 12,9 procent som CFU’s topforhandler Sine Sunesen havde signaleret på forhånd.

»Overenskomstresultatet hjælper med til at lønforskellen til det private arbejdsmarked ikke øges så det ikke bliver sværere at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft,« siger Jørgen Honoré, Universitetsdirektør på Københavns Universitet.

Ifølge finansminister Lars Løkke Rasmussen har nøgleordet for ministeriet været at skabe større fleksibilitet. Seniorerne får således en særlig bonus hvis de bliver lidt længere på arbejdsmarkedet, og medarbejderne får mulighed for at aftale en fast ugentlig arbejdstid der er højere end de 37 timer mod en tilsvarende fast lønforhøjelse. Børnefamilierne får også bedre barselsvilkår og ret til barns anden sygedag.

Mere til lektorer

Udover de generelle lønstigninger kan universiteternes lektorer og seniorforskere se frem til et generelt tillæg på 8.000 kroner mere fra de særlige AC-puljer. Dertil kommer en bonus til lektorer med særlige kvalifikationer og mindst otte års anciennitet.

Tillæggets præcise størrelse skal forhandles lokalt, men hver fjerde lektor med otte års anciennitet kan således samlet se frem til mindst 28.080 kroner ekstra i løn.

Ac-fællestillidsrepræsentant Leif Søndergaard frygter at de nye tillæg i realiteten blot vil erstatte allerede eksisterende tillæg som lektorerne får i forvejen så der i sidste ende ikke kommer mere i lønningsposen. Der er nemlig kun afsat små puljer til lokalløn på de enkelte institutter, og der er derfor ikke plads til store lønstigninger udover overenskomsten.

»Fordelingen af tillæggene vil desuden give en masse ballade, misundelse og splid lokalt, så der risikerer at komme et dårligere arbejdsklima ud af det her. Ledelsen opnår at få nogle ganske få venner og en masse fjender,« siger Leif Søndergaard. Forliget skal nu godkendes af de enkelte faglige organisationer.

clba@adm.ku.dk

Seneste