Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Overlæge kræver forklaring: Hvordan blev min forskning i omskæring brugt på kursus om 'fake health science'?

Omskæring — En aktindsigt har ikke givet de svar, han har bedt om fra Københavns Universitet, siger overlæge og kritiker af rituel omskæring Morten Frisch.

Overlæge Morten Frisch, Statens Serum Institut, siger, at han er stærkt utilfreds med den måde, som hans forskning – og ikke mindst forskningsformidling – er blevet anvendt på ved Københavns Universitet.

LÆS OGSÅ: Fejde om omskæring rykket ind på Københavns Universitet

»Det er på baggrund af årelang chikane, at jeg i øjeblikket korresponderer med Københavns Universitet for at få klarhed over, præcis hvilke af mine ytringer, som lektor Dan Meyrowitsch har brugt i sin undervisning om min påståede fake health science-formidling,« siger Morten Frisch.

Morten Frisch har i læserbreve og artikler i Kristeligt Dagblad, samt Berlingske  og i britiske The Guardian kunnet læse, at Dan Meyrowitsch, som er lektor på Institut for Folkesundhedsvidenskab, på et kursus har anvendt eksempler fra hans mangeårige forskning og forskningsformidling om omskæring af drenge som eksempler på fake health science-formidling.

Dan Meyrowitsch er ved siden af sit arbejde som lektor medlem af formandskredsen i Circuminfo, en forening, der arbejder imod såvel en minimumsalder for rituel omskæring af drenge som et forbud mod praksissen.

Vil ikke finde sig i påstande om at være fake

Uniavisen har ikke kendskab til, hvad der nærmere er foregået på kurset på Københavns Universitet. Lektor Dan Meyrowitsch har ikke ønsket at stille op til interview, men han har henvist til et opslag på sin facebookside, hvor det fremgår, at han har valgt Frischs artikler og formidling til sin undervisning, fordi der »ikke findes et lignende eksempel på brug af samtlige (og jeg mener samtlige) ovennævnte værktøjer i fake health science promotion teorien.«

Kurset

Beskrivelsen af kurset og litteraturlisten kan ses her.

I litteraturlisten er der blandt andet angivet tre af Mortens Frischs videnskabelige artikler – foruden et link med ordlyden ’Why Morten Frisch may be wrong’, der fører til en tekst publiceret på Circuminfo.dk (med anonym forfatter), som kan læses her.

Det er offentligt kendt, at Frisch og Meyrowitsch har været rygende uenige i årevis, når det drejer sig om, hvad videnskaben kan sige om konsekvenserne af drengeomskæring. Men med debatten i medierne inden for de seneste måneder er fløjlshandskerne for alvor kastet.

»Jeg finder det groft og grænseoverskridende, at en KU-lektor med biolog-baggrund og speciale i tropiske parasitsygdomme, der aldrig selv har publiceret så meget som ét videnskabeligt indlæg med relevans for drengeomskæring i et anerkendt fagtidsskrift, gang på gang fører sig frem som ekspert i medierne med anklager om, at jeg formidler fake health science om emnet,« siger Morten Frisch.

Modtog klagebrev sendt til sin arbejdsgiver – og 80 andre

Dan Meyrowitschs institutleder Steffen Loft har afvist over for Uniavisen at kommentere indholdet af artikler og læserbreve i medierne. Han vil alene tale om indholdet i Dan Meyrowitschs kursus, og her er der ikke noget, som Steffen Loft vil kritisere.

Morten Frisch siger til gengæld, at Meyrowitsch ved flere lejligheder har fremhævet sin forskerstatus og tilknytningen til Københavns Universitet i forbindelse med debatten om drengeomskæring i offentligheden, og at Københavns Universitet bør forholde sig til det.

»I 2017 stod Meyrowitsch sammen med landets tre rabbinere og 58 andre omskæringsforsvarere bag et smædebrev om min påståede vildledning af befolkningen om drengeomskæringsproblemet. De sendte brevet til min arbejdsplads på Statens Serum Institut og til Aalborg Universitet, hvor jeg er adjungeret professor, og til cirka 80 andre modtagere med det formål at få mig fyret som leder af befolkningsundersøgelsen Projekt SEXUS. Alle anklager i brevet var grundløse, og det blev da også høfligt, men bestemt, afvist af både Statens Serum Institut og Aalborg Universitet,« siger Morten Frisch.

Universitetets svar på aktindsigt gav ikke afklaring

Morten Frisch siger, han er ved at danne sig et overblik over, hvad Dan Meyrowitsch har undervist sine studerende i:

»Jeg vil have en forklaring fra Københavns Universitet på, hvad Dan Meyrowitsch helt konkret har undervist sine studerende i – det som han i både danske og engelske aviser og på sin facebookside kalder fake health science-formidling fra min side. Det er virkelig grove anklager, ikke mindst i betragtning af, at jeg i årevis har været involveret i kampen imod fake news, blandt andet som ekspert i Sundhedsstyrelsens kampagne for at genoprette befolkningens tillid til HPV-vaccinationsprogrammet,« siger Morten Frisch.

Morten Frisch har fået svar på en aktindsigt, som han har begæret hos Københavns Universitet, men han siger, at svaret langt fra har skabt klarhed.

Ifølge svaret fra Københavns Universitets jurist har Dan Meyrowitsch ikke anvendt et eneste eksempel på min forskningsformidling i sin undervisning. Men Meyrowitsch har jo ved flere lejligheder sagt det modsatte i offentligheden gennem det seneste trekvarte år.

Morten Frisch

»Ifølge svaret fra Københavns Universitets jurist har Dan Meyrowitsch ikke anvendt et eneste eksempel på min forskningsformidling i sin undervisning. Men Meyrowitsch har jo ved flere lejligheder sagt det modsatte i offentligheden gennem det seneste trekvarte år. Enten har jeg ikke fået korrekt besked fra Københavns Universitet, eller også har Dan Meyrowitsch misbrugt sin lektorstilling og flere gange løjet offentligt om indholdet i sin undervisning for at sværte mit navn til. Begge dele er alvorlige, og det vil jeg naturligvis have en afklaring på,« siger Morten Frisch.

Ifølge Frisch er der forskningsmæssigt belæg for at hævde, at omskæring af drenge er forbundet med smerter, operationskomplikationer, utilsigtede hændelser og en række negative helbredsmæssige samt seksuelle kort- og langtidskonsekvenser.

»For eksempel viser flere velgennemførte kliniske undersøgelser, at 5-20 procent af tidligt omskårne drenge på et senere tidspunkt kommer til at opleve forsnævring af urinrørsmundingen (meatusstenose, red.), og danske drenge opnår ikke nogen sundhedsmæssig gevinst ved at blive omskåret. Tværtimod,« siger Morten Frisch.

Ifølge Morten Frisch er det fund som dette, der driver ham til at fortsætte med at finde ud af, hvordan hans forskningsformidling er blevet brugt i Dan Meyrowitschs kursusaktiviteter.

Seneste