Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Overlægen overtager

Dekan på Sundhedsvidenskab, Ralf Hemmingsen, bliver universitetets første ansatte rektor. Valget af den 55-årige overlæge og professor i psykiatri er en positiv overraskelse for mange

Linda Nielsen bliver den sidste valgte rektor i Københavns Universitets 525-årige historie. 1. november flytter dekan Ralf Hemmingsen fra Panum-bygningen til rektorstolen i Nørregade 10.

Det var en enig bestyrelse der offentliggjorde den længe ventede nyhed tirsdag den 27. september. Den nuværende rektor, Linda Nielsen, var selv blandt de 11 ansøgere, og mange havde spået hende gode chancer for at blive siddende på den magtfulde post.

Når bestyrelsen i stedet valgte at ansætte Ralf Hemmingsen som rektor, så er det blandt andet på grund af Ralf Hemmingsens betydelige ledelsesmæssige erfaringer og resultater – både som dekan på Sundhedsvidenskab de sidste fire år og som leder af Psykiatrisk Afdeling på Bispebjerg Hospital igennem 15 år.

Hemmingsens omfattende videnskabelige produktion – 149 artikler – og solide erfaring med uddannelsesmæssige forhold bliver også nævnt som afgørende for ansættelsen af den 55-årige dr.med. i psykiatri.

Formand for KU’s bestyrelse, Bodil Nyboe Andersen, udtaler i en pressemeddelelse:

»En fuld gennemførelse af Universitetsloven vil på afgørende vis ændre hele ledelsesstrukturen på Københavns Universitet. Ansættelsen af rektor er første trin i processen med ansættelse af ledere på alle niveauer.

Dette vil kræve betydeligt fokus på universitetets ledelse og organisation. Ralf Hemmingsen vil med sin baggrund være den rette til – i et samspil med bestyrelsen – at gennemføre denne proces.«

Linda tilbage til forskningen
Bestyrelsen udtrykker sin anerkendelse af den afgående rektor Linda Nielsens betydningsfulde indsats i en vanskelig overgangsperiode.

Linda Nielsen har været dygtig til at profilere universitetet i omverdenen mens der ikke er blevet gjort så meget ved hvordan universitetet fungerer indadtil, vurderer dagspressen.

»Det vigtigste for mig har været at åbne universitetet mod omverdenen både i forhold til befolkningen, erhvervslivet og udlandet. Det har jeg gjort.

Som rektor på en kompleks institution som KU kan man ikke gøre det hele på en gang. Min situation har været speciel fordi jeg har skullet lede universitetet i en periode med store forandringer som følge af universitetsloven.

Og det er jo bare sådan det er. Jeg har hele tiden vist at jeg søgte jobbet i konkurrence med andre,« siger Linda Nielsen der er stolt af at være valgt som rektor af hele universitetsbefolkningen.

For Linda Nielsen er det en lettelse at ventetiden er overstået.

»Det har været fire dejlige år. Det jeg vil savne mest, er de mange dejlige mennesker som jeg har arbejdet sammen med. Det jeg ikke vil savne, er min kalender.

Det er et 24-timers job at være rektor. Jeg har et professorat der står og venter på mig, bøger der skal skrives, bjerge der skal bestiges,« siger Linda Nielsen.

Tillidsfuld strateg
Ralf Hemmingsen har de sidste fire år drevet KU’s dyreste fakultet gennem både op- og nedture med en stille, men dog håndfast strategi.

Under valget i 2001 var han den ukendte kandidat der stillede op til kampvalg om dekanposten mod to af fakultetets kendisser.

Indtil da havde Ralf Hemmingsen været administrerende overlæge på Bispebjerg Hospitals Psykiatriske Afdeling igennem 15 år, og dermed en af Sundhedsvidenskabs mange ansatte i den såkaldte kliniske del af lægestudiet hvor de medicinstuderende arbejder og får undervisning på hospitalerne.

Hemmingsens tidligere kollega på Bispebjerg Hospital overlæge Merete Nordentoft roser bestyrelsen på KU for deres valg. Strategi og tillid er de to ord, hun sætter på Ralf Hemmingsen som leder.

»Han er meget god til at tænke langsigtet, har blik for strategi, og så vækker han frem for alt tillid hos folk. Tilliden til ham gjorde at han fik pålagt en masse nye opgaver der blandt andet bevirkede at vores afdeling ekspanderede kraftigt i de femten år han var chef,« siger Merete Nordentoft

Også blandt de ansatte og studerende på Sundhedsvidenskab bliver ordet tillid nævnt. Samme karakteristik kommer fra de videnskabelige medarbejderes fællestillidsmand på KU, Leif Søndergaard.

»Som jeg kender Ralf, er han meget lydhør over for medarbejderne; derfor tror jeg han vil blive et godt bindeled mellem de ansatte og bestyrelsen. Vi har haft et fantastisk godt samarbejde med ham da vi skulle lave en personalepolitik,« siger Leif Søndergaard.

Også de medicinstuderende roser deres dekan for at holde ord og få ført tingene ud i livet.

I sin tid som dekan har Ralf Hemmingsen blandt andet været med til at indføre et tættere samarbejde mellem forskere og erhvervsliv. Han har satset stort på forskningen med en ambitiøs professorplan der skal styrke uddannelsen af læger og forskningen i medicin.

Det betød at Sundhedsvidenskab sidste år oprettede 24 nye professorater, ti nye forskningslektorater samt syv nye adjunktstillinger. For nylig oprettede han KU’s første industriprofessorat som er et samarbejde mellem universitet og erhvervsliv.

CV: RALF HEMMINGSEN

• Født 12. oktober 1949
• Lægevidenskabelig embedseksamen, (KU) 1975
• Universitetets guldmedalje, (KU) 1976
• Doktorgraden i medicin, (KU) 1981
• Turnusuddannelsen i medicin og kirurgi, samt speciallægeuddannelse i psykiatri fra 1975-1986
• Overlæge i psykiatri, Frederiksberg Hospital, 1986
• Administrerende overlæge (lægechef), Bispebjerg Hospitals psykiatriske afdeling, 1986-2002
• Siden 1992: Medlem af Retslægerådet
• Siden 1995: Professor i psykiatri ved KU
• Siden 2002: Dekan (valgt) ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU.

Seneste