Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Parallelsproglighed er vejen frem på KU

I november åbner Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) hvor du som ansat blandt andet kan få hjælp til sproglig opkvalificering i engelsk eller dansk. Lektor Lars Stenius Stæhr fortæller om det nye center

Hvad er parallelsproglighed?

»Parallelsproglighed betegner en situation hvor man bruger to sprog side om side inden for et bestemt domæne. Den sproglige praksis på Københavns Universitet (KU) kan betragtes som et domæne, og på KU findes en målsætning om at engelsk og dansk skal kunne fungere parallelt. Det er nødvendigt hvis universitetet skal fungere optimalt i forhold til både det danske og det internationale samfund. På den ene side skal kvaliteten af den engelsksproglige undervisning og formidling ligge på et højt akademisk niveau. På den anden side er det vigtigt at dansk bevares som forsknings- og formidlingssprog. Således sikrer vi at universitetet er rustet til at konkurrere internationalt og samtidig bevarer kontakten til det danske samfund.«

Hvad skal I lave på det nye center?

»CIP skal både være forsknings- og kursuscenter. Vi skal blandt andet forske i forholdet mellem formidlingssprog og kvaliteten af det faglige indhold i undervisningen. Derudover skal vi kortlægge behovet for fremmedsproglig kompetenceudvikling på Københavns Universitet. På baggrund af denne forskning skal vi udvikle og gennemføre skræddersyede sprogkurser på engelsk og dansk der retter sig mod den enkelte ansattes behov for sproglig opkvalificering.«

»CIPs kerneaktivitet vil være disse forskningsbaserede sprogkurser. Vi vil både udbyde kurser til ansatte der ønsker at forbedre deres engelsk og kurser i dansk til ansatte med udenlandsk baggrund. Herudover vil vi afholde konferencer, seminarer og andre arrangementer som sætter fokus på parallelsproglighed og centrets forskningsresultater. Vores overordnede formål er altså at være resursecenter for parallelsproglighed på Københavns Universitet.«

Hvorfor er det nødvendigt med en ny type sprogkurser?

»Vores sprogkurser er særlige idet de er baseret på domænespecifikke behovsanalyser der afdækker de konkrete sproglige udfordringer som universitetets ansatte bliver mødt med i dagligdagen. Derfor kan vi tilbyde skræddersyede sprogkurser der er tilpasset de forskellige sproglige behov på universitetet. Og det er noget helt nyt!«

Hvorfor er der brug for centret?

»Der er brug for centret for at sikre en forskningsbaseret strategi for sproglig kompetenceudvikling i engelsk og dansk på KU. Denne strategi er nødvendig for at ruste universitetets ansatte til at håndtere sproglige udfordringer på et professionelt niveau. Centrets primære forskningsområder er desuden meget vigtige idet der ikke er forsket ret meget i parallelsproglighed og forholdet mellem formidlingssprog og kvaliteten af det faglige indhold i undervisningen på universitetsområdet.«

»Alt i alt skal CIP bidrage til at styrke universitetets rolle i international sammenhæng. På lang sigt håber vi også at centret kan være resursecenter for andre interessenter der, ligesom KU, står over for udfordringer forårsaget af globaliseringens indflydelse på samfundet.«

Seneste