Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Pas på dig selv på KU

I 2004 blev der registreret 91 anmeldelser af arbejdsskader på Københavns Universitet. Det er præcis det samme antal som blev registreret de foregående år.

Arbejdsskadestatistikken er baseret på det antal skader, dvs. arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser, brilleskader og tilløb til uheld, der er indsendt og registreret i Arbejdsmiljøsektionen.

I den nye statistik er også medtaget henvendelser om psykosocial bistand som selvstændigt punkt.

Arbejdsmiljøsektionen fik i 2004 15 henvendelser om den form for bistand. Det er en kraftig stigning i forhold til de seneste år hvor der gennemsnitligt har været syv til otte henvendelser.

Stigningen skal ses i sammenhæng med at Arbejdsmiljørådet forrige år besluttede at der skulle gives klarere besked til arbejdsmiljøorganisationernes medlemmer
om muligheden for at få konsulentbistand i form af krisehjælp.

I 2004 er der registreret 61 arbejdsulykker. Langt størstedelen af ulykkerne er forholdsvis små som fx sår-og stikskader, bløddelsskader, forstuvninger mv.

Disse tre ulykkesformer tegnede sig for cirka 69 procent af arbejdsulykkerne. De mere alvorlige arbejdsulykker som knoglebrud/indre kvæstelser, mistet legemsdel, ætsninger mv. udgjorde cirka 23 procent af arbejdsulykkerne.

Læs mere på www.ku.dk/arbejdsmiljo under arbejdsskader.

Seneste