Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Pengene fosser ind i KU

For første gang i årevis kan universitetet fremlægge et budget uden store minusser, plads til flere aktiviteter og tilmed penge tilbage på kontoen når alle regninger er betalt

Solen skinner igen over Københavns Universitet efter flere år med sorte skyer i form af besparelser og økonomisk smalhals. Godt nok forventer ledelsen et lille underskud på små 22 millioner kroner i 2007, men pengene fra globaliseringspuljen er ikke regnet med til indtægterne.

KU forventer at få 75 millioner kroner i 2007, 267 millioner kroner i 2008 og 320 millioner ekstra i 2009 hvis ministeriet vælger at uddele pengene som man hidtil har gjort. Videnskabsministeriet har dog endnu ikke meldt ud hvordan de øgede midler præcist vil blive fordelt mellem universiteterne.

Økonomichef Lars Øbing beskriver budgettet som tilfredsstillende.
»Det er første gang jeg kan fremlægge et budget med en positiv fremgang. Når selv Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) anerkender det, må der næsten være noget om snakken,« siger han.

Farvel til ansættelsesstop
Joan Lykkeaa, medlem af HSU for HK-laboranterne, erkender at det ser langt bedre ud end i de senere år. Hun hæfter sig ved at der er afsat penge til personalepolitiske tiltag, blandt andet i form af fem millioner kroner til etableringen af en ny såkaldt Human Resource-afdeling.

Poul Erik Krogshave, HSU-medlem for Teknisk Landsforbund, er enig i at det ser meget lysere ud.
»Vi kan fra medarbejderside leve med budgettet. Når globaliseringsmidlerne er udmøntet, betyder det at KU ikke skal skære ned på aktiviteterne. Jeg forventer derfor at ansættelsesstoppet som de stadig opererer med på et par fakulteter, nu bliver ophævet,« siger han.

På Det Humanistiske Fakultet er der fortsat stop for nyansættelser, men man genbesætter allerede nu stillinger der bliver ledige ved naturlig afgang. Stoppet forventes dog at være fortid i løbet af februar.

Bruger af reserven
Der er dog ikke overskud overalt. Det Naturvidenskabelige Fakultet opretholder sit stop indtil den 1. juli i år som følge af et forventet minus på 16,6 millioner kroner.

Ifølge fakultetsdirektør Arnold Boon fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet eransættelsesstoppet her allerede ophævet per 1. januar til trods for et forventet underskud på 15 millioner kroner i 2007. Man vil dog fortsat have en opsparing på godt 35 millioner kroner at tære på når året er omme.

»Vi vil ikke træde hårdt på bremsen, så vi foretager en glidende tilpasning af økonomien,« siger han.

Han henviser til at fakultetet gennemførte en generel besparelse på fem procent i 2006, og i år forventer han også at kunne spare ved at effektivisere indkøbene.

Også Det Samfundsvidenskabelige Fakultet forventer et minus, nemlig 10 millioner kroner uden at globaliseringspengene er regnet med. Beholdningen vil med årets udgang dermed være på 24 millioner kroner.
»Det er udelukkende udtryk for at vi har en pæn formue som vi nu vælger at bruge af til forskellige aktiviteter,« siger dekan Troels Østergaard Sørensen.

Økonomichef Lars Øbing ser da heller ingen grund til at komme efter fakulteterne med en løftet pegefinger.
»Jeg ville være bekymret hvis der var tale om et varigt øget forbrug, men omkostningsniveauet er rimeligt, og universitet vil stadig have en samlet opsparing,« siger han.

Den tidligere KVL, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer) og DFU, Det Farmaceutiske Universitet (nu Det Farmaceutiske Fakultet) kører til trods for fusionen videre med deres egne selvstændige budgetter i 2007.

Seneste