Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Pengeregn for 20 millioner kroner over Humaniora

BEVILLING - Humaniora på KU får en solid økonomisk indsprøjtning fra Velux Fondens pengetank til i alt fire projekter, der er vidt forskellige, men som alle kan være med til at give os et bæredygtigt samfund baseret på viden.

Fire humaniora-forskningsprojekter har hver modtaget fra 4,8 til 5,9 millioner kroner. Forskerne på projekterne arbejder alle på Det Humanistiske Fakultet (Humaniora) ved Københavns Universitet.

Velux Fonden har fundet projekterne så interessante, at den har valgt at støtte projekterne med cirka 20 millioner kroner. Velux Fondens formål er at fremme et oplyst og bæredygtigt samfund, som er baseret på viden.

Projekterne spænder vidt inden for humaniora. Et handler om middelalderens danske tekster opbevaret i et Roskildekloster, mens et andet skal svare på spørgsmålet om, hvordan et minoritetsfolk i det vestlige Kina i det 20. og 21. århundrede anvender tekstlige strategier til at danne deres selvforståelse.

Desuden er der et tredje projekt om nye billedmediers betydning for vores forståelse af verdens konflikter og et fjerde om internationale virksomheders anvendelse af videomøder, og hvad professionelle i offentlige institutioner kan lære af de private.

Nye digitale krigsbilleder påvirker også konflikterne:

Projektet om konflikter handler om at finde ud af, hvordan Facebook, internet i øvrigt og mobiltelefoner grundlæggende har ændret ved den måde, vi bliver præsenteret for billeder fra verdens konfliktområder på. Det har ændret beskrivelserne fra krigszoner.

Mette Mortensen, lektor på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, forsker for at finde et svar.

(Artikler fortsætter)

Lektor Mette Mortensen

Medierne har for eksempel ikke længere monopol på billeddækningen, når aktivister, oprørere, terrorister og soldater selv kan tage billeder og videoer og distribuere dem til hele verden lynhurtigt via de sociale medier. Samtidig kan myndigheder ikke længere censurere billeder i samme omfang som hidtil.

Den nye og mere ukontrollerbare billedstrøm kan ændre på konflikterne i sig selv. Billederne kan nemlig også bidrage ved at forme, nedtrappe eller optrappe konflikter – eller måske ligefrem skabe nye.

Mette Mortensens projekt hedder ‘Images of Conflict, Conflicting Images’, og det modtager 5.609.578 kroner fra Velux Fonden.

Tyrkisk-talende folk hævder deres identitet i Kina:

Et projekt om identitetsdannelse drejer sig om at forske i, hvordan uigurerne, som er et folk af tyrkisk-talende muslimer i det vestlige Kinas Xinjiang-region, har anvendt tekstlige strategier til at danne og fastholde deres identitet.

Det er lektor Ildiko Beller-Hann, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, der forsker i det sammen med tre andre forskere. Der er tale om et tværfagligt projekt inden for historie, antropologi og litteraturvidenskab.

(Teksten fortsætter)

Lektor Ildiko Beller-Hann

Teksterne er skrevet af forskellige eliter hos uigurerne med det formål at kunne hævde sig selv som en selvstændig etnisk-religiøs gruppe i det 20. og 21. århundrede i forhold til Kina. Uigurerne er officielt anerkendt af den kinesiske stat, men staten presser på for at at integrere uigurerne i det kinesiske samfund.

Forskergruppen på Humaniora benytter tre forskellige tekster fra henholdsvis uigurisk lokalhistorie, skønlitteratur og lokal etnografi nedskrevet i perioden fra 1980 til 2010’erne. Desuden benytter de en fjerde tekst, der består af 150 manuskripter fra islamiske domstole fra 1912-1949.

Projektet hedder ‘Mellem homogenisering og fragmentering’ og modtager 4.775.283 kroner fra Velux Fonden.

Middelaldertekster får nyt digitalt tekstarkiv på KU:

Hvor mange er klar over, at Skt. Clara Kloster i Roskilde havde Danmarks største klosterarkiv med mere end 350 bevarede diplomer fra perioden 1253 til 1551? Der er tale om offentlige dokumenter fra middelalderen med et juridisk indhold.

Diplomerne befinder sig i dag i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling på KU, men kun på skrift, og lektor Anne Mette Hansen, Nordisk Forskningsinstitut, skal lave en interaktiv digital udgave af dem.

(Artiklen fortsætter)

Lektor Anne Mette Hansen

Projektet skal føre til nye metodiske indsigter, når det gælder om at kunne datere og lokalisere danske middelaldertekster – herunder at identificere dem, der har skrevet teksterne.

Anne Mette Hansens projekt hedder ‘Skrift og tekst i tid og rum’ og modtager 5.882.097 kroner fra Velux Fonden.

Internationale virksomheders erfaringer med videomøder:

Internationale virksomheder har gennem mange år gjort brug af videomøder, og mødeformen rykker nu også ind i offentlig service.

Professor Mie Femø Nielsen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, er leder for et team, der forsker i de udfordringer og begrænsninger, der kan opstå i mødet mellem mennesker, der holder videomøder.

I projektet ‘Videomedieret interaktion i professionelle miljøer’ skal hendes team filme autentiske videomøder. Deres mål er at finde ud af, hvordan det er muligt at optimere den måde man holder videmomøder på, så internationale medarbejdere kan løse deres fælles opgaver bedre. Samtidig skal de finde ud af, hvad professionelle i offentlige institutioner kan lære af private virksomheder med hensyn til videomøder.

Teamets mål er endvidere at finde ud af, hvordan professionelle brugere af videomøder hurtigt kan skabe tillid til et andet menneske, som de måske aldrig kommer til at møde fysisk.

Projektet modtager 5.935.403 kroner fra Velux Fonden.

anfj@adm.ku.dk

Seneste