Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Penkowa beklager utilsigtede fejl

REAKTION - Milena Penkowa har meddelt per email, at hun ikke ønsker at give interview i forbindelse med offentliggørelsen af det internationale panels rapport om sin forskning. Hun har i stedet valgt at kommentere den på sin hjemmeside Hjerneeksperten.dk.

Milena Penkowa erkender i en kommentar på sin hjemmeside, at »der ingen tvivl er om, at utilsigtede fejl kan være sket undervejs,« siden hun begyndte sit arbejde som forsker i 1993.

»Det skal jeg være den første til at beklage dybt. “Bevidst uredelighed” er derimod en ganske anden sag, og det har jeg aldrig begået,« skriver hun.

Læs hele Penkowas kommentar her

Det er KU’s skyld

Hun mener, at mistanken om snyd i forbindelse med 15 af hendes forskningsartikler især bunder i manglende dokumentation.

Formanden for det internationale panel, der har undersøgt hendes forskning, professor Hans Lassmann fra Medical University i Wien, understregede på pressemødet, hvor rapporten blev præsenteret, at det er den enkelte forskers ansvar til hver en tid at kunne fremlægge videnskabelig dokumentation for sine egne resultater.

Det er Penkowa enig i, men problemet er, at hun ikke har haft adgang til sin dokumentation, siden hun blev afskediget derfor ikke haft mulighed for at sikre, at materialet er blevet opbevaret korrekt, skriver hun.

»Det har derfor været KU’s (Københavns Universitet) ansvar at fremlægge den nødvendige dokumentation, og kritikken af håndteringen af mit arkiv må derfor rettes mod universitetet, som blandt andet har tilbageholdt en kummefryser med vævsprøver samt en central samling af billeddokumentation,« skriver hun på sin hjemmeside.

KU vil nu sende de 15 artikler, hvor der er mistanke om snyd, videre til UVVU (Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed), der skal beslutte om Penkowa har fusket, men hun understreger, at hun ikke anerkender UVVU som en uvildigt organ, og at hun derfor heller ikke forventer at få en fair behandling.

Seneste