Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Penkowa får ni måneders betinget fængsel

DOM - Byretten fandt Milena Penkowa skyldig i grov dokumentfalsk, som hun begik i 2003. Hendes advokat oplyser, at de vil nærlæse dommen, før de beslutter, om de vil anke. KU er klar til at sende artikler tilbage til UVVU for at få endnu en uredelighedsdom.

»Kære venner – det gik desværre ikke min vej i retten. « skrev Milena Penkowa på Facebook onsdag formiddag, efter at Københavns Byret havde kendt hende skyldig i groft dokumentfalsk og idømt hende en straf på ni måneders fængsel, der dog er betinget.

Penkowa skal også betale sagsomkostninger, »herunder 150.550 kroner plus moms« til sin beskikkede forsvarer Kåre Pihlmann.

Penkowa fortsætter på Facebook:

»Taget i betragtning af, at det hele startede med en lang anklage og truslen om fængsel, er det alligevel en sejr at konstatere, at anklagen delvist blev frafaldet, og at jeg ikke skal straffes med fængsel. Derudover er jeg – som I ved- forsker mere end noget andet, og derfor er det allervigtigste for mig, at jeg i år blev pure frifundet af det faglige ekspertudvalg UVVU. Alt det andet er i mine øjne blot juristeri i byretten.«

UVVU dømte ikke i 2015, men det gjorde de tidligere

Byrettens dom drejer sig om forsøg, som Penkowa hævder at have foretaget med hundredevis af dyr. Retten finder det bevist, at Penkowa har forfalsket de papirer, der skulle bevise, at de mange dyreforsøg havde fundet sted.

Hvad angår UVVU (Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed)’s afgørelse, har Penkowa til dels ret: UVVU-medlemmerne frifandt i juni 2015 Penkowa, fordi de ikke kunne afgøre, om hun havde gennemført sine dyreforsøg – selv om der hverken kunne findes dokumentation for forsøgene hos Dyreforsøgstilsynet eller i dyrestalden på KU, hvorfra dyrene skulle stamme.

Men Penkowa blev i 2012 dømt videnskabeligt uredelig af UVVU, i en anden sag om fem artikler, som hendes tidligere chef, Albert Gjedde, havde anmeldt. Og igen i 2013 i en sag anmeldt af den tidligere samarbejdspartner Bente Klarlund Pedersen.

Rettens dom er en dobbelt sejr for KU

Milena Penkowa blev meldt til politiet i februar 2011 af Københavns Universitet.

Men efter at have tilbragt to år med at undersøge sagen, valgte Politiet i maj 2013 at droppe at rejse tiltale imod Penkowa, med den begrundelse, at hendes mulige dokumentfalsk var forældet i juridisk forstand.

KU og kammeradvokaten klagede dog over denne afgørelse, hvorefter Statsadvokaten i december 2014 besluttede, at Politiet skulle genåbne sagen. Og 30. september faldt der altså dom, i tråd med KU og kammeradvokatens påstand om, at hun havde begået dokumentfalsk af særligt grov karakter, hvor forældelsesfristen er længere.

Tilfredshed i KU-ledelsen

I en pressemeddelelse erklærer KU’s ledelse sin tilfredshed med dommen på ni måneders betinget fængsel:

»Universitetet blev desværre taget ved næsen i 2003, da Penkowa indleverede sin første doktordisputats. Sagen er nu blevet undersøgt til bunds, og jeg er tilfreds med, at vores politianmeldelse har ført til dom,« siger prorektor Thomas Bjørnholm.

KU planlægger at bede UVVU undersøge sagen fra 2015 på ny, med mindre Penkowa anker onsdagens dom og lader sagen fortsætte i retssystemet.

Uniavisen har kontaktet Milena Penkowa for at spørge, om hun vil anke sagen, og hun henviser til sin advokat Kåre Pihlmann, som svarer, »Vi skal lige have nærlæst de 73 sider i dommen, inden vi beslutter os.«

chz@adm.ku.dk

Seneste