Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Penkowa indstillede sig selv til EliteForsk-pris

PRIS - Hvorfor fik Penkowa, som havde mindst to alvorlige forskningssager i bagagen og i ni år var blevet dumpet af fagfolkene i Det Frie Forskningsråd, den prestigiøse EliteForsk-pris? Forklaring: Hun var fakultetets eneste kandidat.

Det var Milena Penkowa, der indstillede sig selv til EliteForsk-prisen og de medfølgende 1,1 millioner kroner.

Det fremgår af en redegørelse om Københavns Universitets (KU) indstilling af hende til den prestigefyldte pris.

Penkowa indsender egen indstilling

Forløbet er, at institutlederne på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) den 20. juni 2008 får en opfordring til at foreslå kandidater til prisen, som KU efterfølgende kan indstille.

Den 18. august sender Milena Penkowa en mail til sekretariatschefen på SUND med en begrundet indstilling, CV og publikationsliste. Hendes daværende chef, institutleder Erling Mellerup, får samtidig en kopi af mail og bilag. »Efter Erlings forslag sendes begge filer hermed direkte til (navn på sekretatiatschef udeladt) samt i øvrigt til Erling selv,« skriver Penkowa.

Det fremgår ikke af KU’s redegørelse, om det var Penkowa eller Mellerup, der stod bag indstillingen, men Erling Mellerup siger til Universitetsavisen, at han ikke opfordrede Milena Penkowa til at søge EliteForsk-prisen, som hun selv kendte til i forvejen og havde ytret ønske om at få.

Eneste kandidat på SUND

»Jeg har ikke skrevet nogen indstilling,« siger Erling Mellerup, der formoder, at Penkowa forfattede sin indstilling selv.

»Det mener jeg ikke, der er noget forkert i. Det tror jeg også, at andre gør,« siger han.

Penkowas indstilling er, ifølge KU’s redegørelse, det eneste forslag til EliteForsk-prisen, som Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet modtager i 2008.

Den 2. september 2008 beslutter dekan Ulla Wewer at indstille Penkowa formelt til prisen, og hun orienterer rektor om dette dagen efter.

Den syvende kandidat skrottes

Inden KU nominerer Penkowa, går hun dog igennem en slags sortering. På de fire såkaldt våde fakulteter (Det Naturvidenskabelige, Det Farmaceutiske, Det Biovidenskabelige og Det Sundhedsvidenskabelige) samler naturvidenskabelig dekan Nils O. Andersen nemlig en fælles shortlist til rektor med seks navne fra de fire fakulteter.

I alt har de fire ‘våde’ dekaner syv indstillinger til prisen, men en enkelt af dem bliver, måske lidt nidkært, udelukket fra listen, fordi man ‘typisk’ indstiller seks personer fra de våde fag. 17. september skriver Nils O. Andersen på vegne af de fire dekaner til rektoratet:

»Resultatet, som vi blev enige om, blev som følger, i prioriteret rækkefølge: 1. Milena Penkowa (de fem øvrige navne er udeladt).«

Hvorfor Milena Penkowa bliver de fire dekaners kandidat nummer et, fremgår ikke af redegørelsen, men dekan Nils O. Andersen noterer, at »prioriteringen er baseret på en samlet vurdering af de pågældendes videnskabelige produktivitet, miljøskift/udlandserfaring, selvstændighed, citationer/H-faktor, inviterede foredrag og priser mv, samt outreach aktivitet.«

Penkowa er KU’s nummer to

Det fremgår heller ikke af redegørelsen fra KU, om den sundhedsvidenskabelige dekan orienterer de øvrige dekaner om, at Penkowa to gange har været igennem sager om mistænkt uredelighed, eller at der er andre sager imod hende under opsejling, som dekanatet er vidende om.

19. september 2008 indstiller rektor Ralf Hemmingsen på vegne af hele Københavns Universitet otte navne til EliteForsk-priserne til Det Frie Forskningsråds bestyrelse. Det er rådets bestyrelse, der beslutter, hvem priserne skal gives til, mens videnskabsministeren blot formelt uddeler dem.

Milena Penkowa er nummer to på KU’s fælles liste. En kandidat fra et af de ‘tørre’ fakulteter er prismodtagerkandidat nummer et fra KU. Penkowa modtager prisen i februar 2009.

chz@adm.ku.dk

Seneste