Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Penkowa medvirker i debatbog

KULØRT FORSKNING – Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund) på Københavns Universitet (KU) kan se frem til at spille en ufrivillig rolle i en ny debatbog, der sandsynligvis kommer på gaden i sommeren/efteråret 2012.

Den danske forskningsverden og konsekvenserne af forskernes jagt på penge, anerkendelse og prestige er blandt emnerne i en ny debatbog, som er på vej.

Ifølge forfatteren Claes Lautrup vil bogen udover at gennemgå de organisatoriske og strukturelle forhold på de danske universiteter, blandt andet se på de elementer, der risikerer at have negativ indvirkning på forskningens produktivitet og kvalitet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og med den tidligere hjerneforsker Milena Penkowa som en af kilderne.

»Et ubehageligt forsknings- og arbejdsmiljø kan meget nemt have konsekvenser for, hvilken type, hvor meget og ikke mindst hvordan forskning bliver bedrevet. Den kompetitive kultur, der hersker især på Sund, er i den ligning en vigtig parameter, da jagten på penge, anerkendelse og prestige hurtigt kan risikere at avle mindre god, eller i værste fald uredelig forskning. Desuden kan det risikere at skabe et selvcentreret miljø, hvor forskerkollegaer, som langt hen ad vejen helst skal fungere som samarbejdspartnere, mere bliver set som fjender eller konkurrenter. Men det er vigtigt at huske på, at der som regel er forskel på miljøet på et lægestudie kontra et danskstudie. Førstnævnte er langt mere konkurrencepræget og præstationsorienteret,« siger han.

Samme krav til Penkowa

Milena Penkowa er i en sag, der ikke vedrører KU eller hendes forskning, dømt for underslæb og falsk anklage mod en studerende.

På spørgsmålet, om han har overvejet, hvorvidt hun er en troværdig kilde, svarer Claes Lautrup, at hun fungerer som kilde på lige fod med alle hans andre kilder i bogen, men hun er hverken medforfatter eller styrende for, hvad der bliver skrevet.

»Fordelen ved at bruge Milena Penkowa er, at hun ikke længere er på lønningslisten hos KU og derfor kan tale frit. Det ville være tosset ikke at bruge en person, som har været en del af forskningsmiljøet siden 1993 og som derfor har et indgående kendskab til kulturen på Sund på godt og ondt. Men det er klart, at det ikke kan udelukkes, at hendes udsagn til en vis grad kan bero på et hævnmotiv eller foragt over for institutionen KU. Derfor kommer hendes holdninger og vurderinger ikke til at stå alene. Med andre ord; hvis der ikke er dækning, opbakning eller dokumentation for det hun siger, finder det ikke vej til bogen. De regler gælder ikke kun for Milena, men også for bogens øvrige kilder,« siger han og tilføjer.

»Så længe debatemnet eller den pågældende problemstilling enten kan sandsynliggøres som et tema, der har bred kvantitativ tilslutning i det akademiske miljø, og/eller er bygget op omkring dokumentation og diverse undersøgelser, ser jeg ingen problemer i valget af kildemateriale. Især set i lyset af den desværre i øjeblikket udbredte tendens, hvor flere universitetsansatte ikke tør ytre sig offentligt eller deltage i debatter af frygt for, at det kan få ansættelsesmæssige konsekvenser.«

clba@adm.ku.dk

Seneste