Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Pensionsselskab trodser flertal – Vil ikke stoppe investeringer i ’beskidt’ energi

DIN PENSION – Et generalforsamlingsflertal vil have MP Pension til at stoppe investeringerne i fossile energikilder, men formanden siger nej. Han lover en grundig analyse og måske en fossilfri investeringsfond.

125 medlemmer af Netværket AnsvarligFremtid, heriblandt KU-lektor Thomas Meinert Larsen, havde sat næsen op efter at få deres pensionsselskab til at droppe investeringerne af deres penge i kulselskaber og olie og gas udvundet fra tjæresand, dybhavsboringer og i Arktis.

Altså fra de mest ’beskidte’ energikilder, der varmer jordens klima op.

Men selvom AnsvarligFremtids forslag blev vedtaget med 57 procent af stemmerne ved generalforsamlingen i MP Pension, hvor cirka 100.000 magistre, psykologer og gymnasielærere har deres opsparing, vil formanden ikke love at droppe de miljøskadelige investeringer.

»Vi er helt enige i hensigten med forslaget om at begrænse CO2-udledingen og undgå, at vores investeringer taber i værdi, men vi er ikke enige i midlet. Vi tror i stedet på, at vi som pensionskasse skal tage ansvaret på os og benytte vores ejerskab til at påvirke ikke bare udvindingsselskaberne, men også de selskaber, som er storforbrugere af fossile brændstoffer,« skriver MP Pensions formand Erik Alstrup i et svar per e-mail.

Udtryk for magtarrogance

Thomas Meinert Larsen, lektor ved Institut for Idræt og Ernæring på KU og medlem af AnsvarligFremtid, mener, at det er beklageligt, at bestyrelsen på den måde vælger at ignorere en demokratisk gennemført generalforsamlingsbeslutning og dermed medlemmernes ønske til hvordan de ønsker at deres pensionsopsparing skal forvaltes.

»Hvis bestyrelsen fastholder at medlemmerne ikke må have ønsker til investeringspolitikken, så opfatter jeg det som ren magtarrogance. Det er et alvorligt brud på vores opfattelse af medlemsdemokratiet, og jeg mener at en sådan holdning i høj grad miskrediterer både bestyrelsen i MP Pension og selve Unipension (administrationsselskab for MP Pension, red.)-konstruktionen. Det mener jeg ikke kan være til glæde for nogen, og jeg håber fortsat på at bestyrelsen vil besinde sig og efterkomme medlemmernes ønske.«

Afstemninger vundet

AnsvarligFremtid har stillet forslag om at droppe klimaskadelige investeringer ved generalforsamlingerne i seks pensionsselskaber i løbet af april.

I MP Pension og i to andre selskaber er forslaget blevet vedtaget og i et er det faldet, fordi kun 50 procent stemte for.

To selskaber afholder først deres generalforsamling henholdsvis den 22. og den 28. april.

Lover grundig analyse

Unipension, der er fælles administration for MP Pension, Arkitekternes Pensionskasse (AP) og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD), har investeret to milliarder kroner i 89 af verdens 200 største kul-, olie- og gasselskaber.

Erik Alstrup, der udover at være formand for MP Pension også er formand for Unipensions forretningsudvalg, anerkender, at der er medlemmer, som ønsker fossilfri investeringer.

»Derfor har vi igangsat et grundigt analysearbejde, der skal belyse mulighederne for at tilbyde interesserede medlemmer at investere i en fossilfri fond,« skriver han.

Ifølge lov om finansiel virksomhed er det bestyrelsens ansvar at fastlægge investeringsstrategien.

Generalforsamlingen kan altså ikke tvinge pensionsselskabets ledelse til at droppe de klimaskadelige investeringer.

clba@adm.ku.dk

Seneste