Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Ph.d.-uddannelse - selvstudium eller uddannelse ?

SYNSPUNKT - Det er mangelfuldt, at det førende institut på Det Biovidenskabelige Fakultet ikke udbyder et GIS-kursus på et tilstrækkeligt højt niveau, mener ph.d.-studerende. Men planerne om kurset er droppet på grund af nedskæringer.

Som ph.d.-studerende på Det Biovidenskabelige Fakultet (Life) på Københavns Universitet (KU), kan jeg nu konstatere, at der ikke eksisterer et kursus i GIS (Geographical Information Systems) på et tilstrækkeligt højt niveau, således at det kan understøtte forskningen på fakultetet.

GIS er et af de vigtigste redskaber inden for alle former for planlægning af det åbne land, by og naturområder. På trods af dette, og at Skov & Landskab på Life allerede underviser i GIS, er der alligevel ikke noget kursus, som reelt sigter mod forskning eller avanceret analyse af geografiske data.

Et avanceret kursus i GIS på Life er ikke en luksus, det er en nødvendighed. Fakultetet ser nemlig gerne flere kandidater, som behersker GIS, da det er et standard arbejdsredskab i offentlig forvaltning, rådgivende ingeniørfirmaer og så videre.

Mindre attraktivt at være Life-studerende

Årsagen er besparelser, som nu underminerer den faglighed, som er universitetets bedste brand. Det ser fint ud, når man på grafer kan se, hvordan optaget af ph.d.-studerende på både Life og KU er steget igennem det seneste årti, men skal vi ikke have nogen støtte fra de bedste kurser?

Vejlederne er mere pressede end før, og nu bliver kurserne også sparet væk. Jeg var i december 2010 til et møde med seniorforsker Hans Skov-Petersen fra Skov & Landskab, som sagde, at man planlagde et avanceret GIS-kursus til start i efteråret 2011, da der havde været ytret ønske om dette fra flere studerende, og ledelsen havde sagt god for det. Et sådan kursus manglede nemlig på Life.

Den 18. marts ringede jeg igen til ham for at høre nærmere om kurset. Til min store overraskelse fik jeg af vide, at kurset ikke bliver etableret alligevel på grund af de aktuelle nedskæringer. Han beklagede meget, men der var ikke noget han kunne gøre andet end at tilbyde mig noget individuel vejledning i, hvordan mine analyser kunne løses.

Det er jo venligt af ham, men det virker hul i hovedet, at jeg er i en situation, hvor jeg reelt ikke kan få dækket behovet for læring gennem et kursus på fakultetet. I stedet kan jeg vælge at sammensætte et avanceret GIS forløb ved individuel vejledning hos tredjepart eller vælge at følge et GIS-kursus udbudt på et andet universitet.

Jeg har spurgt mig selv om, hvor mange individuelle vejledningsopgaver han kan påtage sig, for han kan jo ikke bruge al sin tid på alle de studerende, som måtte have et ønske om mere avanceret GIS.

Det er mangelfuldt, at det førende institut på Life inden for brugen af GIS ikke udbyder et GIS-kursus på et tilstrækkeligt højt niveau, som understøtter forskningen hos studerende og ansatte.

Det gør det i hvert fald ikke mere attraktivt at søge ind på Life, hvis beslutningen er, at man ikke ønsker at satse på kurser i GIS, der har et forskningsmæssigt sigte.

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste