Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Pind på vej med ny forskningspolitik – KU håber på ny satsning

Investering eller udgift? — Forskningsminister Søren Pind (V) har inviteret repræsentanter fra landets universiteter og forskningsfonde til møde for at diskutere strategi og visioner for dansk forskning.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) tager nu første skridt i arbejdet med at udforme en ny dansk forskningspolitik.

Han har inviteret toppen af den danske forskningsverden til møde i slutningen af marts for at diskutere strategi og visioner for fremtidens forskningspolitik, inden han kommer med et udspil.

Vi har på KU et brændende ønske om, at regeringen igen vil betragte forskning som en samfundsinvestering og ikke blot som en udgift.

Thomas Bjørnholm, prorektor for forskning og innovation.

Samtidig har regeringen nedsat et tværministerielt udvalg under ledelse af departementschef Agnete Gersing, som skal undersøge de samfundsmæssige gevinster ved at investere i forskning.

Der tilknyttes en ekspertgruppe med anerkendte forskere til udvalget, fremgår det af en pressemeddelelse.

Se forskning som en investering

Fra Københavns Universitet (KU) deltager Thomas Bjørnholm, prorektor for forskning og innovation, i mødet i slutningen af måneden.

Han har allerede beskeden klar til forskningsministeren:

»Vi har på KU et brændende ønske om, at regeringen igen vil betragte forskning som en samfundsinvestering og ikke blot som en udgift,« siger Bjørnholm.

Han peger på, at der skete et markant skifte med finansloven for 2016, hvor regeringen skar 1,4 milliarder kroner fra bevillingerne til forskning og indførte en to procents årlig besparelse på uddannelsesområdet. Ændringer, der blandt andet førte til en større fyringsrunde af forskere på Københavns Universitet.

Et bredt flertal bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Kristendemokraterne, Det Radikale Venstre og Enhedslisten havde ellers afsat 42,5 milliarder kroner til forskning, uddannelse og innovation til fordeling i perioden 2007 til 2012.

Det skal udvalget undersøge

  • Afsmitningseffekter af offentlig forskning via privat forskning og udvikling.
  • Effekt af forsknings- og innovationsfremmeordninger.
  • Effekt af skatteincitamenter (skatteudgifter) for privat forskning og udvikling.
  • Effekt af forskningsbaseret uddannelse.
  • Opgørelse af de samlede samfundsøkonomiske effekter af den offentlige forskningsindsats.

Målet var at gøre Danmark til verdens mest konkurrencedygtige nation i 2015.

Dansk viden mangler

Af pressemeddelelsen fra ministeriet fremgår det, at udvalgsarbejdet skal »understøtte en bedre prioritering af de offentlige forskningsinvesteringer.«

»Den internationale forskning viser, at der er positive samfundsøkonomiske effekter af offentlige investeringer i forskning. Der er dog betydelig usikkerhed om størrelsen af effekterne – ikke mindst i en dansk kontekst, ligesom der er begrænset viden om, hvordan vi bedst sammensætter forskning i forhold til blandt andet grundforskning og mere direkte anvendt forskning,« står der.

Thomas Bjørnholm siger, at han ser frem til resultatet af analysen med sindsro, da der allerede findes flere undersøgelser, der dokumenterer universiteternes bidrag til samfundsøkonomien.

Rapporter: Universiteter skaber vækst

En er en rapport fra 2015 lavet af The League of European Research Universities (LERU), som KU er en medlem af, der viser, at hvert af de 23 medlemsuniversiteter årligt i gennemsnit skaber værdier svarende til 23 milliarder kroner – og til sammen skaber 900.000 job i Europa.

En analyse lavet af analysevirksomheden Damvad i 2012 viste, at private virksomheder, som samarbejder med KU, oplever positive effekter af samarbejdet – på produktiviteten og også på bundlinjen. Den samlede økonomiske effekt estimeres til mere end 11 milliarder kroner årligt.

»Vi har mere i os og kan skabe yderligere værdi, hvis politikerne er villige til at investere. Førende  vidensregioner bruger mere på forskning, så vi har langt fra nået mætningspunktet,« siger Thomas Bjørnholm.

Arbejdsgruppen forventes at aflevere resultaterne i slutningen af 2018.

Seneste