Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Plakater med protest mod censur revet ned på KUA

POLITISK RUM – Studentergruppen 'Et andet universitet' satte i løbet af en aften plakater op på hele KUA2 med en tekst, der protesterede mod fakultetets censur af den politiske debat på Det Humanistiske Fakultet. Morgenen efter klokken 8 var samtlige plakater taget ned. Der er lagt op til politisk plakatkrig på KU.

»Siden vi er flyttet til KUA2, er al visual kommunikation blevet underlagt en voldsom censur,« lyder teksten på en plakat, som den venstreorienterede studenterforening Et andet universitet satte op på – og udenfor – KUA2 i stort antal om aftenen mandag den 29. september. Efter gruppens egen optælling flere hundrede plakater.

Et andet universitet er bedst kendt for en happening ved dette års immatrikulationsfest, som de kuppede med taler og nedkastning af flyveblade fra KU’s hovedbygning ved Frue Plads. Plakatteksten fortsætter:

»Den nye, golde arkitektur bliver brugt som påskud til at kvæle enhver politisk kommunikation, der gør brug af det rum vi færdes i. Vi oplever igen og igen at vores plakater bliver revet ned blot timer efter deres ophængning. Denne censurstrategi beror på en forestilling om, at de studerende ikke er klar over undertrykkelsen – eller endda accepterer den. Det gør vi ikke. Universitetet og dets rum tilhører os, og censuren er et radikalt udtryk for forsøget på den fuldkomne umyndiggørelse af de studerende. Censuren af uønskede politiske holdninger er forrykt. Universitetets rum er politisk, og vi opfordrer alle til at definere det på enhver måde.«

På gamle KUA kunne det lade sig gøre at føre kampagne

Men ikke alle på KUA deler Et andet universitets definition på KUAs rum, for allerede tirsdag morgen var plakaterne pillet ned. Et foto på Et andet universitets blog viser, at også en stribe plakater på et plankeværk ind mod byggepladsen til det kommende KUA3 om morgenen var skrabet delvis ned, så de hang i strimler eller med bagsiden udad.

Ifølge gruppen bag plakaterne, er det blevet vanskeligere at komme til orde på universitetet.

»Da vi var på det gamle KUA, kunne man sætte plakater op og forvente, at de blev hængende,« skriver Et andet universitet-medlem Sofia Luna i en mail til Uniavisen. »På nye KUA bliver vores plakater revet ned inden for et døgn.«

Hun finder det ‘ekstremt problematisk’, at KU’s studerende ikke kan benytte det fælles rum til at kommunikere med hinanden.

»Universitetet bruger den undskyldning, at der endnu ikke er en ’adækvat æstetisk løsning’ for plakater på nye KUA, og henviser til de meget få og dårligt placerede opslagstavler. Vi kan kun gisne om, hvorvidt der er politiske hensigter bag en sådan ’æstetik’, men effekten er utvetydigt politisk,« skriver Sofia Luna.

LÆS OGSÅ: Aktionsgruppe kuppede velkomst til nye studerende.

Visuel forurening

Fakultetsdirektør på Det Humanistiske Fakultet Kristian Boye Petersen erklærer sig forbavset over beskyldningen om at have udøvet politisk censur.

Han oplyser, at det tog to personer under en halv time at fjerne plakaterne (der var sat op med tape), og at det foregik under deres almindelige rundering og oprydning. Plakaterne udenfor blev i øvrigt ikke taget ned af KU, men af Bygningsstyrelsen, som opfører KUA3, eller af deres folk.

»Den censur, man kan tale om, går på visuel forurening, ikke budskabet. Hvad som helst opsat på den måde og i det omfang ville være blevet fjernet,« skriver han i en e-mail. Kristian Boye Petersen skriver også:

»Et andet universitet beskriver KUA2 som ‘deres’ rum i modsætning til noget, der er ‘vores’ (hvem det så end er). KUA2 er alle studerende, ansatte og gæsters rum. Og et relativt nyt rum – vi tog det i brug påsken 2013. For så vidt angår plakater og andet der skal ‘hænges op’, har vi savnet ‘opslagstavler’. Vi har skullet finde ud af, hvor de skulle hænge, og også hvad de skulle være lavet af. Det mener brandmyndighederne meget om, men de [tavler] er nu i produktion.«

Kristian Boye Petersen siger, at fakultetet må sørge for, at væggene på campus ikke bliver ødelagt og sikre, at folk ikke bruger KUAs areal til at skilte med stødende budskaber.

Og ifølge fakultetsdirektøren har andre studenterpolitiske grupper taget imod et tilbud om at benytte en plads ved receptionen en halv dag i løbet af ugen til at tale deres sag. Det gælder både HUMrådet og Marxistiske Studerende. Han foreslår Et andet universitet at benytte sig af den mulighed.

»Jeg vil ikke forholde mig til ‘plakat-kommunikationens’ mere filosofiske implikationer, men blot konstatere, at fakultetet ikke har noget ønske om at censurere synspunkter, der potentielt har interesse for alle. Budskaber, der er krænkende, vil dog til enhver tid blive fjernet umiddelbart, ligesom religiøs agitation ej heller er velkommen,« skriver Kristian Boye Petersen.

Universitetet skal ikke bøje sig for et økonomisk paradigme om neutralitet

Et andet universitet er dog ikke indstillet på at føre debat på fakultetets præmisser.

»Universitetet er et vigtigt politisk rum, fordi det er en central institution i samfundet,« skriver Sofia Luna fra gruppen. »Det er vigtigt at universitetet forstås som et politisk rum, og at dets indretning ikke betragtes som politisk neutralt. Forestillingen om at et rum kan være apolitisk er kernen i det økonomiske nødvendighedsparadigme, der konstant selv hævder at være apolitisk, selvom det er en klar politisk tendens. Når universitetet opfattes som neutralt eller apolitisk er det udtryk for det økonomiske nødvendighedsparadigmes totale sejr.«

Sofia Luna og Et andet universitet mener, at ledelsen på KU har et fuldstændigt magtmonopol, der kun har til formål, at universitetet retter sig efter erhvervslivets interesser.

»Vi taler om universitetet som ’os’, fordi de studerende og de ansatte har fælles interesser imod denne eksterne styring,« skriver hun.

Det er også denne kamp, der ifølge gruppen retfærdiggør, at Et andet universitets hundredevis af plakater må så uforholdsmæssigt meget af universitetets politiske rum.

»Den massive plakatstrategi var et forsøg på at gøre opmærksom på problematikken om plakatophængning. Antallet af plakater er ikke relevant. Det handler om, at der slet ikke er plads til politiske plakater på universitetet. Vi accepterer desuden ikke at fakultetet skal detailstyre, hvordan politisk aktivitet skal udformes,« mener Sofia Luna.

Nej tak til dialog med KU-ledelsen

Fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen vil gerne drøfte den politiske debat på KUA med Et andet universitet. De er velkomne til at henvende sig hos ham for dialog om deres tilstedeværelse i KUA2’s offentlige rum, siger han.

Men den invitation er Et andet universitet ikke interesseret i.

»Vi har tidligere forsøgt at få reglerne for ophængning af plakater klargjort af universitetet,« skriver Sofia Luna. »Men derudover er det de studerende og ansatte vi ønsker at kommunikere med, ikke ledelsen.«

chz@adm.ku.dk

Seneste