Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Politrådet vedrørende lukning af institutbiblioteker

DOKUMENTATION - Brev fra studerende på Økonomi.

Kære Christian Schultz, Troels Østergaard Sørensen, Birgitte Sloth

Politrådet har med stor undring erfaret, at fakultetets ledelse (dekanatet og institutledere) er midt i en beslutningsproces om at lukke institutbibliotekerne på det samfundsvidenskabelige fakultet efteråret 2011. Vi må beklage flere forskellige dele af beslutningsprocessen.

Det er stærkt kritisabelt, at de studerende ikke er blevet inddraget hverken i Akademisk Råd, Dialogforum og/eller de respektive studienævn eller at informationerne på andre måder er kommet studenterorganisationerne og de studerende i hænde.

Da det vil være en beslutning, der i høj grad påvirker alle de studerende og deres adgang til relevant materiale og vejledning, virker det besynderligt, at man ikke inddraget de studerende i processen. Dette virker undergravende i forhold til vores øvrige samarbejde på andre områder, idet vi som studerende selvfølgelig forventer, at de enkelte institutter og fakultetet som helhed tager de studerende med til råds, når der skal træffes vigtige beslutninger.

Vi regner stærkt med, at den endelige beslutning, der står til at skulle træffes den 26. maj på et FLT-møde udskydes, indtil de studerende på samtlige studier har haft mulighed for at drøfte sagen og komme med deres kommentarer og input. Beslutningen bør derfor rykkes til efter semesterstart efteråret 2011. Vi regner også med, at vi i den forbindelse får tilsendt relevant materiale, så sagen bliver belyst og vi studerende kan drøfte det ud fra et oplyst grundlag.

På under et halvt døgn har de studerende samlet sig på tværs af studier, idet en sådan beslutning vil være en kraftig forringelse af vores studiekvalitet og campusliv. Årsagen er, at vi studerende vil få sværere ved at skaffe relevant materiale og få kvalificeret vejledning, idet man ved en sammenlægning mister fordelene ved at have specialiserede institutbiblioteker.

Det er desuden bekymrende, at man vil sammenlægge så mange institutbiblioteker med så bredt forskelligt udvalg af materialer, når pladsen allerede er trang ved Gothersgade.

Vi vil endnu en gang beklage forløbet, som i vores optik både har været forhastet og uden inddragelse af relevante aktører. Vi vil gerne opfordre til, at institutterne og fakultet indgår i en dialog med de studerende frem for at trække beslutninger ned over hovedet på os. Det er både mere konstruktivt og rimeligt.

Seneste