Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Politter er glade for højt timetal

UDDANNELSE – De studerende på Økonomis bacheloruddannelse har ofte flere end tyve ugentlige undervisningstimer. Men de er begejstrede for undervisningsmængden, som, de mener, er et fundamentet for uddannelsens kvalitet. Også selvom det betyder, at studietiden ofte forlænges med et semester.

Powerpointen om ’Tredjegrads prisdiskrimination” er klar. Forelæseren i ’Mikroøkonomi II’ kigger på sit ur. Pausen er forbi.

»Så begynder vi igen.«

Den sætning hører de studerende på Økonomis bacheloruddannelse oftere end fleste på KU. For med flere end 20 ugentlige undervisningstimer er uddannelsen blandt universitetets mest timetunge.

Rasmus Berner er læser på andet semester. Her har han 26 ugentlige undervisningstimer:

»Hvis man kommer til al undervisningen, læser løbende igennem semesteret og regner de obligatoriske opgaver, så når man nemt over 50 arbejdstimer om ugen,« siger han.

»Det betyder blandt andet, at jeg har sagt mit studiejob op. Selvom det bare var otte timer om ugen, kunne jeg ikke overskue det. «

Det ambitiøse syvende semester

Som UniAvisen tidligere har kunnet fortælle, så indikerer ’Mellemtimeundersøgelsen’ – en ny intern KU-undersøgelse – at for mange undervisningstimer kan have en negativ effekt på studerendes gennemførelsestid. Er det også tilfældet på Økonomi?

Henriette Nylander Nielsen, studerende på fjerde semester og aktiv i Politrådet – fagrådet på Økonomi – bekræfter det.

»Det er alment accepteret, at man kan bruge ekstra tid. For eksempel gør en del brug af ’det hemmelige’ syvende semester til at færdiggøre deres bachelor, fordi de har fravalgt fag på de tidligere semestre.«

Henriette Nylander Nielsen er dog enig i med studiekammeraten og fagrådskollegaen Nanna Olsen, der understreger, at det høje timetal ikke gør det umuligt at gennemføre uddannelsen på normeret tid. For de fleste ’forlængere’ er den ekstra studietid et spørgsmål om prioritering, et bevidst valg.

»Meget få forlænger af dovenskab eller fordi de ikke kan følge med. Langt de fleste gør det, fordi de prioriterer at have et studierelevant arbejde, der for Økonomi-studerende ofte er på 20 timer om ugen. Eller fordi de ønsker at fordybe sig i studierne. «

Faktisk mener Nanna Olsen, at Økonomi tilbyder de studerende rigtigt gode mulighedsbetingelser for at komme hurtigt igennem studierne:

»Instituttet udbyder for eksempel ’summer schools’, sådan at man kan bruge sin ferie på at tage nogle ECTS-point. Og da Økonomi både har sommer- og vinteroptag, gør det, at man hurtigt kan tage de fag, man mangler på grunduddannelsen. Så Økonomi er faktisk ret fleksibelt.«

Færre timer, nej tak!

De tre studerende afviser da også, at det ville være hensigtsmæssigt at reducere uddannelsens undervisningsmængde for at få de studerende hurtigere igennem.

»Jeg ville aldrig opgive en time,« siger Nanna Olsen

»Det ville være en kraftig forringelse af uddannelsen. For den eneste måde, man kunne reducere timeantallet på, ville være ved at skære i pensum.«

Rasmus Berner og Henriette Nylander Nielsen er enige. For de mange undervisnings- og øvelsestimer er nødvendige for at komme igennem studiet.

»Mange af fagene kan man ikke selv læse op. Det er nødvendigt, at få teorierne forklaret og eksemplificeret, og have muligheden for at regne dem igennem i øvelsestimerne. Jeg havde i hvert fald ikke selv overlevet et fag som ’Økonomiske Principper’ uden den megen undervisning,« siger Rasmus Berner.

Kvalitet kræver

Med andre ord. De mange timer er nødvendige, fordi Økonomi er et krævende fag. Og det skal det blive ved med at være.

»Derfor kan man også sige, at det ikke er de mange undervisningstimer, der er, for eksempel, er skyld i, folk dropper ud af uddannelsen,« siger Henriette Nylander Nielsen.

»Det er snarere en forkert forventningsafstemning – måske fordi snittet på Økonomi er relativt lavt, bliver mange overraskede over studiets krav og omfang.«

Og de tre økonomer in spe mener også, at de mange timer ikke kun er en akademisk fordel. De har også en positiv social effekt.

»Når man bruger meget tid til undervisning, så lærer man også sine medstuderende og undervisere at kende. På den måde er de mange timer et en studiekvalitet, der gavner studiemiljøet,«
siger Nanna Olsen.

Rasmus Berner nikker: »Når jeg hører historierne om studerende på Humaniora, der har en seks-syv undervisningstimer om ugen, så undrer mig, hvordan de dog kan holde sig til ilden.«

nicklas.lund@adm.ku.dk

Seneste