Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Praksisudvalg: Esben Lundes 19 tilfælde af genbrug er bagateller

AFHANDLING - Praksisudvalget på Københavns Universitet har nu vurderet tidligere uddannelsesminister Esben Lunde Larsens ph.d.-afhandling. De fandt 19 eksempler på afskrift fra Lunde Larsens speciale, men kalder det for »bagateller«. Tidligere medlem af udvalget kritiserer afgørelsen.

Efter flere måneders arbejde har KU’s praksisudvalg udtalt, at det faldt under bagatelgrænsen, da Esben Lunde Larsen genbrugte tekst fra sit speciale i sin ph.d.-afhandling.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns Universitet.

»Praksisudvalget finder efter en gennemgang af ph.d.-afhandlingen “Frihed for Loke Saavelsom Thor” på baggrund af Det Teologiske Fakultets rapport af 9. december 2015, at der ikke er handlet i strid med reglerne om god videnskabelig praksis i forbindelse med de 19 konstaterede tekstsammenfald,« skriver praksisudvalget i deres afgørelse.

Det fremgår af afgørelsen, at Esben Lunde Larsen i et enkelt tilfælde faktisk har undladt en reference til en antologi, hvilket »efter sin art [er] egnet til at være i strid med god videnskabelig praksis,« men at forseelsen er begrænset, fordi den plagierede passage er ret kort, almen og ukontroversiel, og derfor ikke er et reelt brud på god videnskabelig praksis i udvalgets vurdering.

Esben Lunde Larsen kommenterer praksisudvalgets konklusion på Facebook:

»Jeg har lige modtaget Praksisudvalgets rapport om min ph.d.-afhandling. Konklusionen er helt klar: Der er ikke handlet i strid med reglerne om god videnskabelig praksis. Det er jeg tilfreds med, og det har også været min egen opfattelse igennem hele forløbet,« skriver han.

Ønskede selv at blive bedømt af KU

Esben Lunde Larsen nåede ikke at være minister for forskning ret længe, før hans egen videnskabelige produktion blev et samtaleemne på Københavns Universitet.

Da Ekstra Bladet og ForskerForum i efteråret 2015 afslørede, at Esben Lunde Larsens cv ikke omtalte, at han havde taget store dele af sin uddannelse ved Dansk Bibel-Institut og det norske Misjonshøgskolen, samledes interessen om Lunde Larsens forskningsmeritter. 12. november kunne Uniavisen berette, at ministerens ph.d.-afhandling fra 2012 var blandt de mest downloadede videnskabelige publikationer fra KU.

Et rygte lød i samme periode, at Lunde Larsen havde genbrugt dele af sit speciale i sin ph.d.-afhandling uden at redegøre for dette sammenfald.

Sammenfaldet blev bekræftet af en uofficiel undersøgelse foretaget af folk i det teologiske miljø på KU, som Uniavisen fik indblik i i slutningen af november 2015.

På det tidspunkt, 24. november, bad Esben Lunde Larsen selv Det Teologiske Fakultet om at undersøge afhandlingen. Her fandt man problemer nok til at ekspedere sagen videre til universitetets praksisudvalg, som vurderer mistanker om brud på god videnskabelig praksis, og altså nu har fundet, at eksemplerne på genbrug falder under bagatelgrænsen.

De lægger overliggeren lavt, mener kritiker

Men Esben Lunde Larsens ph.d.-afhandling har også – før turen gennem praksisudvalget – været genstand for fagfolks vurdering. Professor emeritus i sociologi Heine Andersen, der selv har siddet i KU’s praksisudvalg, mente i december 2015, at afhandlingen indeholdt problematisk genbrug af specialet.

»Jeg har forvisset mig om, at der er overlap mellem specialet og afhandlingen i et antal tilfælde, mindst fem,« sagde Heine Andersen i december 2015 til Uniavisen, og han var ikke i tvivl om, hvorvidt den type overlap var ok: »Der er overhovdet ikke noget at rafle om. Det er forbudt,« sagde Heine Andersen, som altså bedømte afhandlingen hårdere, end hans efterfølgere i praksisudvalget har gjort.

Heine Andersen accepterer praksisudvalgets konklusion, men siger, at han undrer sig over, at Københavns Universitets praksisudvalg ser så mildt på eksemplerne på genbrug af tekst og indhold i Lunde Larsens afhandling.

»Jeg synes nok de lægger overliggeren for lavt her,« siger Heine Andersen. Han har noteret sig, at praksisudvalget i deres afgørelse lægger vægt på, at der er forskellige standarder for, hvad man kan acceptere i en afhandling inden for forskellige fag, hvilket i nogle tilfælde kan betyde, at det, der fx går an for en teolog ikke ville være i orden for en mediciner.

»Det er nok rigtigt, at der er forskellige traditioner,« siger Heine Andersen. »Men jeg vil ikke anbefale en ph.d.-studerende, der spørger mig, at bruge det her som målestok, når de skal skrive en afhandling.«

Sagen ikke slut

Praksisudvalgets udtalelse er ikke enden på historien om Esben Lunde Larsens afhandling. Det Teologiske Fakultet, som oprindelig blev bedt om at vurdere, om afhandlingen var i orden, skal nu tygge på praksisudvalgets afgørelse.

»Det er en både klar og nuanceret afgørelse, fakultetet har modtaget fra Praksisudvalget. Vi vil nu vurdere perspektiverne i afgørelsen og følge sagen til dørs både i det konkrete tilfælde og med henblik på de mere principielle aspekter,« siger teologisk dekan Kirsten Busch Nielsen ifølge KU’s pressemeddelelse.

Siden 29. februar 2016 har Esben Lunde Larsen været miljø- og fødevareminister, mens Ulla Tørnæs har overtaget hans post som uddannelses- og forskningsminister.

chz@adm.ku.dk

Seneste