Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Professorvældet tur-retur

REPLIK -To studerende tager til genmæle mod lektor Steen Laugesen Hansen, der tidligere på ugen frabad sig evalueringer fra »dumme og dovne« studerende.

Der var en tid, en svunden æra, hvor underviserne på Københavns Universitet var hævet over almindelige mennesker. Hvor de studerende, fulde af bæven og ærefrygt, veg til siden, når lektor Blomme-typerne skred gennem kantinen.

Der var en tid, hvor ingen studerende turde ytre deres utilfredshed med undervisningen, stille spørgsmål til pensum, endsige i de mest ubevidste tanker turde fundere over behovet for løbende pædagogisk udvikling eller undervisningsevaluering.

Den tid er heldigvis forbi. Og dog.

Kære Steen Laugesen Hansen. Vi har med interesse og undren læst dit debatindlæg Dumme studerende bør ikke kunne evaluere deres undervisere, og vi må indrømme, at vi ikke helt forstår det.

Især forstår vi ikke det der med, at dumpede studerende skal fratages retten til at evaluere deres undervisere. Mest fordi vi ikke helt kan se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Normalt er det vel sådan, at man evaluerer undervisningen inden eksamen og karaktergivning, netop for at sikre, at man evaluerer undervisningen og ikke bruger evalueringen til at gøre gengæld over en dårlig karakter? Når evalueringen sker før eksamen, som det vist er almindelig praksis på KU, er det svært at skille dumpede fra beståede og på den måde udelukke dem, du ikke mener, er berettigede til at ytre sig.

Hvis det reelt forholder sig sådan på Niels Bohr Instituttet, at evalueringen sker efter eksamen, bør du rette din kritik mod instituttet, mod systemet, og ikke mod de studerende.

Men så skriver du:

»Jeg har heller aldrig hørt om, at resultatet af en evaluering har fået betydning for en underviser.«

Det er da en lidt bemærkelsesværdig ytring. På den ene side er du utilfreds med, at vi studerende har ret til at evaluere din undervisning, men på den anden side virker det som om, du godter dig over, at vores ord og meninger alligevel ikke har nogen reel indflydelse.

Hvad er så det største problem? At du skal læse evalueringer fra studerende, du ikke finder værdige til at give dem, eller at vi har et evalueringssystem på KU, hvor de studerendes feedback til underviseren ikke bliver brugt til at udvikle underviserens didaktiske færdigheder?

Set fra vores side af katederet, er undervisningsevalueringerne ikke, som du skriver:

»…en rituel besværgelse, som skal give indtryk af, at universitetet skam tager undervisningen meget alvorligt.«

For os er evalueringer noget, som blev indført efter pres fra de studerende, fordi de brændende ønskede sig bedre undervisning. Hvis man derimod bruger evalueringerne som et værktøj både undervejs og efter et kursus, så burde man have god chance for at få fornyet indsigt i sin pædagogiske praksis.

Lad os lige her understrege, at det selvfølgelig ikke er meningsfuldt, at undervisningsevalueringerne skal bruges til at nedgøre underviserens person. Men det er altså ikke evalueringsmodellens skyld.

Men lad nu de evalueringer ligge.

Kære Steen, det virker til, at det i virkeligheden ikke er evalueringerne, du har det stramt over, men derimod at universitetet ikke var som i de gode gamle dage: kun for de studerende, der allerede var kloge i forvejen. I hvert fald skriver du, at du ikke gider evalueres af dumme og dovne studerende.

Et ordsprog siger, at imod dumhed kæmper selv guderne forgæves. Dertil kan man sikkert tilføje: Især hvis guderne skal kæmpe alene. Måske er det rigtigt, at der findes mange dumme studerende. Men det er jo det universitetet handler om – at blive klogere. Og der er altså forskel på at være dum i udgangspunktet og så være dum hele tiden.

Det er din opgave som underviser at sørge for, at de studerende fagligt flytter sig. Her spiller medbestemmelse, didaktik og løbende evaluering i øvrigt – om du vil det eller ej – en central rolle. Vi går jo på et universitet og ikke i en skole. Det kræver, at både de studerende og underviseren har en fælles forståelse for, at forholdet skal være gensidigt respektfuldt og så ligeværdigt som muligt.

Det kræver i sidste ende, at man gør op med idéen om, at det alene er den studerendes egen skyld, »hvis de ikke har forstået en bønne«, som du skriver. Det er heller ikke alene underviserens skyld. Det er et samspil, og til at facilitere det samspil er undervisningsevalueringer midtvejs og i slutningen af undervisningen vel egentlig ikke så skidt et redskab?

Med mindre det altså er en regnvejrsdag.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste