Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Projektarbejde overrasker nyuddannede fysikere

TVÆRFAGLIGHED - Fysikkandidaterne savner at have trænet teamwork under uddannelsen, konkluderer et speciale fra Niels Bohr Institutet.

Nyuddannede fysikere er fagligt set godt rustede, men arbejdsmarkedets omfattende brug af projektarbejde kommer bag på dem.

Igennem studiet på universitetet har de arbejdet selvstændigt, og de er blevet dygtige til det, men teamwork er hverdagen på arbejdspladsen.

Måske derfor oplever nyuddannede fysikkandidater i deres første job, at de ikke har fået kompetencerne til at kunne samarbejde konstruktivt med andre på arbejdspladsen eller til at kunne arbejde effektivt sammen med kollegaer uden for deres eget fag.

Sådan konkluderer Trine Louise Brøndt Nielsens i sit speciale »From Master’s Programme to Labour Market«. Hun forsvarede det den 19. december 2013 og er nu nyuddannet cand.scient. i fysiske fag fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Fysikere skal kunne planlægge og lede

Fysikere klarer sig ellers godt på arbejdsmarkedet – kvantitativt set. Af Trine Louise Brøndt Nielsens speciale fremgår, at 88 procent af alle fysikkandidater får et job inden for seks måneder efter endt uddannelse, og mange af dem går direkte fra uddannelsen og ud til et job. Alligevel er der noget, der kunne blive bedre.

»Min undersøgelse viser, at nyuddannede fysikere oplever det som en udfordring, at de ikke fik trænet nok i projektarbejde i forbindelse med deres studie, fordi næsten alt, de skal lave på deres arbejdsplads, handler om, at de skal planlægge og lede projektarbejder. Det er ikke, fordi fysikere ikke vil arbejde sammen med andre. Det er bare noget andet end det, de har lært,« siger Trine Louise Brøndt Nielsen.

Trine Louise Brøndt Nielsen betegner selv sit speciale som ‘eksplorativt og konstaterende’. Hun har først og fremmest villet undersøge, hvordan nyuddannede fysikere oplever, at deres kompetencer erhvervet under uddannelsen matcher deres jobprofil plus få deres tilbageblik på uddannelsen.

Undersøgelsens kvantitative og kvalitative spørgsmål og analysen af dem udgør størstedelen af specialet. Der indgår svar fra 141 respondenter, der alle er cand.scient.er fra Niels Bohr Instituttet.

Mangler metaforståelsen for projekterne

Om sin egen oplevelse af studietiden siger Trine Louise Brøndt Nielsen:

»Vi lavede ikke mange projekter, og vi arbejdede heller ikke meget med at udvikle en metaforståelse af, hvad et projekt egentlig er for noget. Det er måske muligt at indvende, at vi har opnået tilstrækkelig med projekterfaring fra vores bachelorprojekt og specialeskrivning, men jeg tror ikke, at ret mange af mine medstuderende oplever det sådan.«

Hun kunne forestille sig, at fysikuddannelsen blev bedre til at omtale og træne arbejdsmarkedets forskellige måder at arbejde sammen på, fordi det at kende sin rolle i en gruppe og at forstå andres styrker ikke kommer af sig selv. Det er noget, vi skal lære, mener Trine Louise Brøndt Nielsen.

anfj@adm.ku.dk

Seneste