Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Prop i KUAs druk-kultur

TØRLÆGNING – På KUA kan du ikke længere få en øl i institutternes studiecaféer, med mindre det er fredag, og klokken har passeret 17. De studerende hærgede for meget, og minoriteterne skulle forskånes.

En ny restriktiv alkoholpolitik trådte i kraft på KUA i september 2013, men den er stadig et heftigt debatteret emne på Søndre Campus. De mange små barer og caféer, der ofte er i centrum af det sociale studieliv, har fået begrænset deres ret til salg af alkohol.

Ifølge de gældende regler må man ikke sælge øl på andre hverdage end fredag, og om fredagen først fra klokken 17. Der er dog visse undtagelser, da studiecaféerne kan søge fakultetet om særlig tilladelse til at afholde arrangementer på andre tidspunkter.

Drikkeri var løbet løbsk

De skærpede regler skyldes ifølge fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen, at alkoholkulturen havde udviklet sig uheldigt på KUA.

»I forbindelse med flere af studentercaféerne i Gamle KUA havde der udviklet sig en alkoholkultur, der forekom meget synlig, og som også havde uheldige implikationer i forbindelse med fester,« siger han.

Fakultetsdirektøren peger, at der var eksempler på »uantageligt meget griseri« og »egentligt hærværk på bygninger og inventar.«

For at forbedre studiemiljøet holder KUA i dag åbent i flere timer end tidligere, hvilket også har gjort alkoholindtaget i studiecaféerne vanskeligere at kontrollere for fakultetsledelsen.

Den restriktive alkoholpolitik skal også ses som et forsøg på at give plads til studerende fra minoritetsgrupper, som ikke drikker alkohol, eller udenlandske studerende med andre drikke-normer end de typisk danske.

Caféer taber penge

Der er udbredt utilfredshed over de nye regler blandt de studerende, som driver studentercaféerne. De har måttet se sig nødsaget til at afvise tørstige kunder.

Kristian Boye Petersen erkender da også, at den nye politik, har givet et tab i indtægt for de små studiecaféer.

»Ud over alkoholudskænkningens mulige sociale effekter har studentercaféeerne ved det tidligere, større, salg af øl kunnet oppebære et provenu, som de har kunnet bruge til fx at honorere oplægsholdere til studenterarrangementer. De penge mangler nu. Jeg tænker tanker om, hvordan vi kan tilvejebringe alternative midler,« siger han.

Supermarkedsbajere fås fortsat

Skulle en studerende alligevel få lyst til at skaffe sig en øl, har KUA’s ’Mødestedet’, som nu er ejet af virksomheden Fazer og dermed er en del af kantinen, fået tilladelse til at sælge alkohol.

Et andet alternativ er de discountsupermarkeder, som ligger i slentreafstand fra både KUA1 og KUA2.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste