Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Prorektor: Vi ligner andre topuniversiteter

ANSÆTTELSESVILKÅR – Prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm mener, at balancen mellem fast- og løstansatte forskere er den rette, men ledelsen overvåger udviklingen.

På blot fem år er der sket en ændring i medarbejdersammensætningen på KU, så der i dag er 3.000 forskere ansat på tidsbegrænsede kontrakter som ph.d.’er og postdoc’er mod 2.000 fastansatte lektorer og professorer.

Den fordeling mener Thomas Bjørnholm, prorektor for forskning og innovation på KU er passende trods kritik fra Dansk Magisterforening, der gerne så, at flere blev fastansat som adjunkter.

Prorektor peger på, at en forskergruppe inden for natur- og sundhedsvidenskab typisk består af en professor, en til to lektorer, en til to tenure track adjunkter, seks postdoc’er, 12 ph.d.-studerende og 15 specialestuderende.

Denne sammensætning svarer til den relative fordeling af de videnskabelige medarbejdere på KU i 2013 og er helt almindelig på universiteter overalt i verden, siger Thomas Bjørnholm.

»KU har omstillet sig til den nye økonomiske virkelighed på universiteterne og har dermed nærmet sig den personalesammensætning som andre internationale topuniversiteter har. Det er godt, for det er dem, vi skal klare os iblandt,« siger han.

Overvåger balance

Økonomien på KU og de andre danske universiteter var indtil for ti år siden hovedsageligt baseret på en basisydelse fra staten bevilget på finansloven.

I dag er der også en betydelig ekstern finansiering fra private bidragsydere, virksomheder og fonde, hvilket muliggør ansættelse af flere forskerstuderende på ph.d.- og postdoc-niveau.

Det er en glædelig udvikling, men man skal samtidig passe på, at balancen mellem fastansatte for basismidler og løstansatte for eksterne midler ikke bliver skæv.

»Det er en utroligt vigtig diskussion, og spørgsmålet er, hvor meget længere man kan gå, før vi går i fælden og ender som et forskerhotel for dem, der kan skaffe deres forskningsmidler selv. Derfor skal vi blive ved med at finjustere,« siger Thomas Bjørnholm.

De skal ud i verden

Han tilføjer, at ph.d.’er og postdoc’er er forskerstuderende i praktik, der som udgangspunkt ikke skal fortsætte i en fast stilling på KU.

KU uddanner mellem 800 og 900 ph.d.’er årligt, og der er brug for cirka 60 nye fastansatte videnskabelige medarbejdere årligt for at opretholde staben.

»De skal i stedet ud i verden og prøve kræfter med andre miljøer, og som de fleste andre, der forlader en læreplads ikke vende tilbage til KU for at fastansættelse. Det er det centrale tema i den karrierevejledning, vi skal give vores forskerstuderende, og der er allerede udarbejdet planer for dette,« siger prorektor.

clba@adm.ku.dk

Seneste