Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Protest mod administrative nedskæringer

PROTESTSKRIVELSE - Selv om Det Sundhedsvidenskabelige Faultet er en virksomhed i vækst, har regeringen fastholdt besparelserne på det administrative område. Det hænger slet ikke sammen, skriver Samarbejdsudvalgets næstformand Ingrid Kryhlmand.

Åbent brev til Regeringen

Det sundhedsvidenskabelige område på Københavns Universitet har i de seneste år haft en positiv vækst. Vi modtager mange midler fra eksterne finansieringskilder, og vi har oprettet flere nye uddannelser. Vi er derfor rigtig glade og stolte over at kunne karakteriseres som en vækstvirksomhed.

Væksten medfører imidlertid også, at der er brug for administrative medarbejdere til at sørge for kompetent administration.

Derfor er det kommet meget overraskende for de ansatte, at den nye regering har fastholdt den tidligere pålagte besparelse i absolutte tal på administration uden mulighed for dispensation.

Væksten stiger, og ansatte forsvinder

Vi havde som medarbejdere, sat vores lid til at en ny regering havde taget kravet af bordet eller havde ændret besparelsen til en relativ besparelse af vores omsætning som har været i kraftig stigning siden 2009.

Var det sket, havde det ikke været nødvendigt med nedskæringer. Vi forventer, at besparelserne tages af bordet ved finanslovsforhandlingerne for de kommende år.

Nedskæringerne som netop er effektueret med frivillige fratrædelsesordninger og fyringer er ødelæggende for det daglige arbejde. Ti procent af arbejdsstyrken er skåret bort, men væksten har som nævnt været støt stigende siden 2009. Det hænger slet ikke sammen.

Administrative medarbejdere stigmatiseres

Færre administrative medarbejdere bevirker, at andre faggrupper må påtage sig administrationen. Det er uundgåeligt.

Vi skal, som medarbejderrepræsentanter i fakultetets samarbejdsudvalg, udtale vores største frustration og kritik af, at denne besparelse er opretholdt. Hvilket også fører til, at der foregår en stigmatisering af en bestemt faggruppe – nemlig de administrative medarbejdere.

Vi ser frem til at Regeringen besinder sig og sætter fokus på de administrative medarbejdere og deres værdi for det øvrige arbejde, på så stor en arbejdsplads som Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og fjerner besparelseskravene i finanslovsforhandlingerne for de kommende år.

På medarbejdernes vegne
Ingrid Kryhlmand
Næstformand, Samarbejdsudvalget
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Seneste