Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Studieliv

Rammer den dig? Forstå den nye SU-reform

Understøttelse — Den nye SU-reform er svær at forstå, fordi den først træder i kraft i 2026, men allerede påvirker studerende i dag. Uniavisen hjælper dig gennem regeljunglen.

»Det er satme urimeligt!«

Sådan skrev SF’s uddannelsesordfører, Sofie Lippert, på X, da hun fandt ud af, at den nye SU-reform gælder med tilbagevirkende kraft. Men ifølge uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har det hele tiden været hensigten med de nye regler.

Når selv politikere har svært ved at finde rundt i reglerne, er der ikke noget at sige til, hvis du også er lidt rådvild.

Derfor kommer her en guide, som udbedrer misforståelserne og svarer endegyldigt på spørgsmålet: Gælder det dig?

Fakta om reformen

I december 2023 indgik regeringen, LA, K og DF en aftale om nye SU-regler.

Men fordi de nuværende regler om SU er såkaldt forligsbelagte, kan en ny lov om SU først træde i kraft efter et nyt folketingsvalg, som senest skal afholdes i efteråret 2026. Det er derfor planlagt, at loven skal træde i kraft 1. december 2026, men gælde for studerende, der begynder på en uddannelse i sommeren 2025 og frem.

Det er derfor ikke 100 procent sikkert, at de nye regler træder i kraft og et nyt flertal efter et valg ville potentielt kunne ændre det.

Men hold tungen lige i munden, for årtier med reformer og kludrede forlig har gjort SU-reglerne til en labyrint.

LÆS OGSÅ: Ny reform giver det sjette SU-år kniven: Det vil ramme skævt, uanset hvordan man vender og drejer det

Den vigtigste skillelinje, du skal være opmærksom på, er sommeren 2025. Er du begyndt på en videregående uddannelse inden, det være sig vinteren 2025, sommeren 2024 eller tidligere endnu, kan du godt tørre sveden af panden. Så gælder de nye SU-regler nemlig ikke for dig.

Men du skal være opmærksom på, at bacheloren og kandidaten betragtes som to forskellige uddannelser. Det vil altså sige, at selvom du er begyndt på din bacheloruddannelse inden skillelinjen, så vil de nye regler ramme dig på kandidaten, hvis du påbegynder den efter sommeren 2025.

Konkret betyder det, at de nye regler vil ramme nuværende bachelorstuderende, som begyndte sommeren 2022 eller senere, hvis de gerne vil læse en kandidat. Er man i slutningen af sin bachelor og overvejer, om man skal skyde nogle fag eller tage en pause, kan der være SU-fordele ved at søge ind på kandidaten nu.

Lad os se på reglerne, og hvad der ændrer sig.

Farvel til ekstra klip

Den største ændring er, at de ’ekstra’ SU-klip bliver sløjfet. Begynder man i dag på sin første videregående uddannelse senest to år efter endt ungdomsuddannelse, får man 12 ekstra SU-klip. Det svarer til ét års SU ud over det antal klip, som passer til uddannelsens længde.

Begynder man eksempelvis på engelskstudiet i dag, som tager fem år, så får man (58 + 12) 70 klip til hele sin uddannelse. I praksis betyder det, at man kan være op til ét år længere om sin uddannelse, ved for eksempel at skyde fag, og stadig modtage SU hele vejen igennem.

Med de nye regler vil det ikke længere være muligt. Når den nye reform træder i kraft, vil man kun få SU-klip, som svarer til uddannelsens længde. Uanset om den føromtalte engelskstuderende begynder på universitetet hurtigt efter gymnasiet, vil vedkommende kun få 58 SU-klip, som lige præcis svarer til det antal måneder, det tager at færdiggøre studiet.

Det samme gør sig gældende for dem, som begynder på kandidaten efter sommeren 2025. I dag kan kandidatstuderende blive op til et halvt år forsinket med SU, men det vil heller ikke være muligt med de nye regler.

LÆS OGSÅ: Studerende har på få år mistet 1.400 kroner i budgettet: »Det er et tal, der kan mærkes og gør ondt«

Studieskift bliver dyrere

Har du skiftet studie eller overvejer at gøre det, skal du også være opmærksom. Med de nuværende regler kan man, på grund af de 12 ekstra klip, gå et år på en anden uddannelse, skifte, og så have SU nok til resten af den nye uddannelse. Det kan ikke lade sig gøre efter sommeren 2025. Der vil hvert klip brugt på én uddannelse mangle i den anden ende, hvis man skifter.

Det er også derfor, at reglerne kritiseres for at have tilbagevirkende kraft. Forestil dig, at du begyndte på jurastudiet i sommeren 2022, men undervejs gik det op for dig, at du var mere til økonomi. Du beslutter dig derfor for at skifte til økonomistudiet efter et år, i sommeren 2023, fordi du ved, at du vil have SU nok til alle fem år på det nye studie.

Men i december 2023 indgår Folketinget så den nye aftale, som fjerner det ekstra SU-år. Og selvom reformen først træder i kraft i 2025, vil du blive ramt af reglerne, fordi du først begynder på kandidaten i 2026. På det tidspunkt vil du allerede have brugt fire års SU, og uden de ekstra 12 klip vil du dermed ende med at løbe tør for SU allerede efter ét år på kandidaten.

Ekstra støtteklip og større lånemuligheder

Den nye aftale byder dog ikke kun på nedskæringer. Er man en studerende, der har brug for særlig støtte i form af handicaptillæg eller enligt forsørgertillæg, får man lov til at beholde de 12 ekstra SU-klip. Samtidig bliver kravene til studieaktivitet lempet for modtagerne af handicaptillægget, så denne gruppe studerende kan gennemføre studiet med en lavere ECTS-fremdrift, som det hedder i aftaleteksten.

Derudover bliver muligheden for at optage slutlån udvidet med 12 måneder. I dag har studerende mulighed for at tage et slutlån i 12 måneder. Men efter sommeren 2025 vil det være muligt at tage slutlån i op til 24 måneder. Slutlånet er det lån, som man kan tage, når man er løbet tør for SU-klip, og satsen ligger på 9.001 kr. om måneden.

Hjælp, jeg forstår det stadig ikke

Forvirret? Det forstår jeg godt. Heldigvis har vores gode kollegaer fra Aarhus Universitet, mediet Omnibus, lavet nedenstående flowchart, der hjælper dig igennem junglen. Ellers kan du også læse hele aftaleteksten her.

 

Seneste