Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Rapport: KU kan spare 40 millioner kroner på it

BESPARELSER – En ny rapport øjner store besparelser på it-området, men tager ifølge universitetets it-chef ikke højde for, at der allerede er sparet og effektiviseret på området.

Der er for mange lokale it-afdelinger på KU, og med en omlægning ville universitetet kunne spare op til 40 millioner kroner svarende til 10 procent af det nuværende it-budget.

Det er konklusionen på en ny rapport om it-området på KU udarbejdet af konsulentfirmaet PwC. Analysen er bestilt i forsøget på at skrabe penge sammen inden kommende års besparelser.

Ifølge konsulenterne skal pengene blandt andet findes ved at samle forskningsspecifik it på hele KU i en fælles enhed, ved at lave fælles indkøb af it-udstyr, ved at effektivisere ledelsesstrukturen på it-området og ved at outsource visse it-opgaver.

Ledelsen har endnu ikke besluttet, hvilke af rapportens anbefalinger der skal føres ud i livet. Det skal en styregruppe med repræsentanter fra fakulteterne komme med forslag til.

Mere skal standardiseres

I dag findes der fire selvstændige it-enheder fordelt på fakulteterne udover den centrale it-enhed, Koncern-it, og mindre it-enheder i universitetets fællesadministration. Ifølge rapporten leverer afdelingerne stort set samme ydelser, men med forskellig teknologi, serviceniveau og opgavetilrettelæggelse.

Derfor mener rapportens ophavsmænd, at der vil være stordriftsfordele ved at samle it under en fælles paraply. De understreger dog, at omlægningen ikke skal betyde en ’one-size-fits-all-tilgang’ på alle områder.

»Der vil altid være behov for særlige løsninger til særlige problemtyper, men det skal være hovedreglen, at der standardiseres mere, end det er tilfældet i dag,« skriver PwC.

Et forbehold, der følger af, at der blandt adspurgte ansatte »har været udtrykt stor bekymring for flere fælles it-services, idet oplevelsen af de nuværende er overvejende kritisk«, som der står i rapporten.

It-chef: besparelserne vil ligge i den lavere ende

Vicedirektør for Koncern-it, Klaus Kvorning Hansen, har selv været med undervejs i arbejdet med rapporten, og han kalder den »et interessant og velbegrundet bud på, hvor der er noget at hente«. Men han understreger også, at det er et bud og ikke det endelige svar.

Selv er han uenig i, at outsourcing er en god løsning på nuværende tidspunkt.

»Jeg er ikke sikker på, at outsourcing er en god idé – det kræver i hvert fald noget mere afklaring. Personligt mener jeg ikke, de områder, man foreslår at outsource, er modne til det endnu,« siger han.

Han siger også, at beløbet 40 millioner kroner er sat for højt.

»Rapporten er baseret på 2014-tal, og der er ikke taget højde for, at der allerede er sparet og effektiviseret en del på it-området. Vi skal nok regne med, at besparelserne ligger i den lavere ende.«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste