Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Reaktioner på rektors genansættelse - Ditlev Tamm

VOXPOP – Uniavisen har talt med fire markante KU-personligheder om genansættelsen af Ralf Hemmingsen som Københavns Universitets rektor. Reaktionerne varierer fra begejstring til skuffet hovedrysten.

Ditlev Tamm, professor på Jura

Hvad er din kommentar til bestyrelsens genansættelse af Ralf Hemmingsen som rektor i yderligere fire år?
En diskret og resigneret hovedrysten over en bestyrelse, der tilsyneladende bevidst negligerer et velbegrundet ønske hos en stor del af universitetets ansatte om en fornyelse på lederposten. To perioder burde i øvrigt være maksimum for enhver leder af den art. Uanset hvad man i øvrigt måtte mene om den konkrete ledelse.

Hvor gode er hans muligheder efter din mening for at gennemføre strategi 2016 og styrke universitetets sammenhængskraft og fortsatte åbning mod omverdenen?
De er muligvis gode på nogle af de indre linjer. Men det har ikke været den hidtidige ledelses stærkeste side at skabe positiv opmærksomhed om universitetet udadtil. Det er i hvert fald de kommentarer jeg oftest møder, når nogen, hvis mening jeg lægger vægt på, kommenterer indtrykket af universitetets ledelse. Det er jeg personligt ked af, da Københavns Universitet nu engang har været rammen om mit liv, og dets anseelse ligger mig meget på sinde.

Har Penkowa-sagen påvirket hans anseelse og handlemuligheder i dag?
Ja. Ødelæggende for anseelsen, men formentlig mindre betydningsfulde for handlemulighederne, sådan som systemet er

Flere reaktioner

HK-fællestillidsrepræsentant: »Rent personalepolitisk får vi ikke en bedre rektor.«

Studenterrådsformanden: »Øvelse gør jo mester.«

Matematik-lektoren: »Tiden er til kontinuitet«

rbj@adm.ku.dk

Seneste