Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Reaktioner på rektors genansættelse - Thomas Vils Pedersen

VOXPOP – Uniavisen har talt med fire markante KU-personligheder om genansættelsen af Ralf Hemmingsen som Københavns Universitets rektor. Reaktionerne varierer fra begejstring til skuffet hovedrysten.

Thomas Vils Pedersen, lektor ved Matematik, medlem af HSU og DM-tillidsrepræsentant fra det tidligere Life

Hvad er din kommentar til bestyrelsens genansættelse af Ralf Hemmingsen som rektor i yderligere fire år?
Jeg er godt tilfreds. Jeg synes, at Ralf Hemmingsen på en række punkter har klaret sig godt som rektor. Tiden er mere til kontinuitet og implementering end til at lade en ny rektor sætte nye skibe i søen.

Hvor gode er hans muligheder efter din mening for at gennemføre strategi 2016 og styrke universitetets sammenhængskraft og fortsatte åbning mod omverdenen?
Dette gøres efter min mening bedst ved at give medarbejderne i de lokale miljøer tid, ro og gode rammer til at passe deres arbejde efter de mange organisatoriske ændringer på KU. Jeg værdsætter, at Ralf Hemmingsen netop fremhæver kerneydelserne og de lokale miljøer i hans tiltrædelsesbrev.

Har Penkowa-sagen påvirket hans anseelse og handlemuligheder i dag?
I nogle miljøer på KU har Penkowa-sagen påvirket hans anseelse negativt, men jeg mener ikke, at det forringer hans handlemuligheder.

rjb@adm.ku.dk

Seneste