Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Regeringen får skylden for lukkede fag

REAKTIONER - KU's ledelse og studerende er enige om, at regeringens nedskæringer er skyld i, at KU ikke fandt penge til at holde liv i fem små uddannelser på Humaniora. SF gør lukningerne til landspolitik.

Uddannelsesminister Ulla Tørnæs skal i samråd i Folketinget. Det er en af de første konsekvenser af Københavns Universitets beslutning om at spare penge ved at lukke fem uddannelser og lægge et antal fag sammen.

Det er SF’s uddannelsesordfører Jacob Mark, der vil stille ministeren til ansvar for KU’s misere.

»Det er ikke mere end en måned siden, at Ulla Tørnæs forklarede mig på et samråd, at lukningen af småfagene kun ville være midlertidig. Nu viser det siger, at det ikke er rigtigt, og derfor må ministeren selvfølgelig sætte ind og sikre, at der fortsat er en beskyttelse af de mindre fag i Danmark,« skriver Jacob Mark i en pressemeddelelse om sin beslutning.

Rektorat vil have regeringen til at levere med ny sprogstrategi

Også ledelsen på Københavns Universitet lægger ansvaret for lukningerne på ministerens dørmåtte.

»På et tidspunkt må staten Danmark gøre op med sig selv, hvor mange fag der skal holdes i live,« siger prorektor for uddannelse på KU Lykke Friis (4. april). »Det er en politisk prioritering, og selv om politikerne siger, at de har fuld tillid til, at vi selv kan klare det,er der jo grænser for, hvor mange sprog vi kan holde i live, når man politisk gennemfører så markante nedskæringer.«

Lykke Friis afviser over for Uniavisen, at hendes udtalelser til Berlingske betyder, at KU-ledelsen er klar med yderligere faglukninger.

»Vi har ikke planer i skuffen om at lukke flere uddannelser end det, der nu er fremlagt,« skriver hun til Uniavisen i en e-mail. »Man skal være opmærksom på, at der er tale om en ambitiøs plan, der omfatter mere end 30 bachelor- og kandidatstudieordninger og dermed studienævn, studieordninger, studievejledning mv.«

Bestyrelsesmedlem: begrædeligt at økonomi bestemmer fagudbud

Det er rektor Ralf Hemmingsen, der har besluttet at lukke fag, men KU’s bestyrelse har skullet nikke ok til forandringerne.

Studentervalgt bestyrelsesmedlem Alexander Thorvaldsen siger, at Humaniora ud fra den givne økonomiske ramme har gjort et stærkt forsøg på at finde ‘kreative løsninger’ for truede uddannelser.

Bestyrelsen, der er KU’s øverste myndighed, havde lukningsplanen på dagsordenen d. 4. april, men den gav ikke anledning til nogen videre diskussion. Men Alexander Thorvaldsen afviser, at bestyrelsen skulle være ledelsens gummistempel, og også han mener, at regeringen har det reelle ansvar:

»Hvis jeg føler mig som et gummistempel for noget, er det for regeringens nedskæringer,« siger Alexander Thorvaldsen.

Studerende holder krisemøde torsdag

Ifølge Studenterrådet på Københavns Universitet, som har kommenteret lukningerne på Facebook, betyder tabet af fagmiljøer, at Danmark mister viden. »Alt sammen som konsekvens af regeringens nedprioritering af uddannelse og forskning.«

Studenterrådets lokalafdeling på Humaniora, HUMrådet, har indkaldt til møde om lukningerne. Organisationen har lagt følgende meddelelse på Facebook:

»Faglukninger er den yderste konsekvens af regeringens nedskæringer og et universitet, der bærer brænde til bålet ved at indføre et 6-talskrav. HUMrådet indkalder til møde på torsdag (d. 7. april, red.) kl. 17:15, hvor vi vil markere faglukningerne og planlægge den videre kampagne.«

Kravet om 6 i snit er en del af KU-ledelsens plan for at bekæmpe frafald. Formodningen er, at ansøgere med gode karakterer fra deres ungdomsuddannelse vil have lettere ved at tilpasse sig kravene på universitetet end dem med ringe karakterer.

Stort studenterfrafald er et problem på alle fem fag, der lukker. På Tibetologi er hver tredje studerende droppet ud før sin BA-grad, mens 56 procent ikke opnår BA-graden på Sydøstasienstudier. På faget Klassisk græsk, som overlever lukningsrunden, er frafaldet dog endnu større, nemlig 70 procent. Det fremgår af en artikel på nyheder.ku.dk.

Foreningen Konservative Studerende beklager også lukningerne. Men har, ifølge en pressemeddelelse »forståelse for at det er nødvendigt at prioritere – især i nedskæringstider.«

Til gengæld roser Konservative Studerendes landsformand Anne Birk Mortensen, at KU lader faget Eskimologi fortsætte. Hun minder i foreningens pressemeddelelse, om at KU ikke blot er universitet for Østdanmark, »men et universitet for hele riget,« og skriver, at »en eventuel nedskæring på faget vil svække Danmarks muligheder for at agere som en aktiv spiller i Arktis.«

Minister roser KU

Regeringens udskældte repræsentant, uddannelsesminister Ulla Tørnæs, skriver i en e-mail til Uniavisen, at hun tager lukningerne til efterretning.

»Det følger af universiteternes selvstyre, at det er deres opgave at udbyde de uddannelser, som samfundet har behov for. Det er KU’s beslutning at lukke disse fire småfag, og det tager jeg til efterretning.«

Ulla Tørnæs skriver, at KU’s beslutning om at lukke fag ‘forekommer umiddelbart velbegrundet’, og hun roser KU for ikke at have slagtet yderligere fag.

»Jeg har tillid til, at KU træffer de rigtige beslutninger her. Det jeg er optaget af er, at der er match mellem de kompetencer, som der er behov for i samfundet og de kompetencer, som de studerende forlader de videregående uddannelser med. Og så har jeg noteret mig, at KU for 9 af de 13 lukningstruede uddannelsers vedkommende har valgt enten at bibeholde uddannelserne eller arbejder på at slå dem sammen med andre uddannelser,« skriver Ulla Tørnæs.

Københavns Universitet optog i 2015 i alt 7.641 studerende, heraf 27 på de fem uddannelser, der lukker. Det svarer til 0,35 procent af studenteroptaget.

Note: Forskellige medier og personer taler om lukningen af enten fire eller fem uddannelser. Det skyldes, at Thai og Indonesisk begge hører under Sydøstasienstudier, og derfor kan opfattes som både én eller to uddannelser. Uniavisen følger KU’s notat om lukningerne, hvor der tales om fem lukninger.

chz@adm.ku.dk

Seneste