Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Regeringen trækker store dele af fremdriftsreformen tilbage

FINANSLOV - Regeringens forslag til revision af fremdriftsreformen er klar. Og det er omfattende: Væk med tvangstilmelding og tvangsmerit og genåbn muligheden for supplering. Men den økonomiske straf til universiteter, der ikke nedbringer studietiden nok, består.

V-regeringen har i dag offentliggjort et nyt udspil til en justering af fremdriftsreformen.

Udspillet går under overskriften ‘Frihed og ansvar for studiefremdrift’ og har til hensigt at give universiteter og studerende mere frihed og fleksibilitet til at imødekomme kravet om hurtigere gennemførsel.

»Reformen har været en bureaukratisk spændetrøje for både universiteterne og de studerende. Det vil regeringen lave om.« Esben Lunde Larsen, Uddannelsesminister

Samme intentioner – øget fleksibilitet

I en pressemeddelelse udtaler uddannelsesminister Esben Lunde Larsen, at fremdriftsreformen slet og ret »ikke fungerer godt nok«. Dog slås det fast, at målet for reformen ikke ændres: Studerende skal fortsat reducere deres studietid med 4,3 måneder frem mod år 2020. Udspillet lægger ikke op til, at der slækkes på bøden til universiteter, der ikke nedbringer studietiden nok.

»Reformen har været en bureaukratisk spændetrøje for både universiteterne og de studerende. Det vil regeringen lave om. Men intentionen om, at studerende skal være aktive under deres studier, skal vi holde fast i. For deres egen skyld og for samfundets,« siger Esben Lunde Larsen i dagens pressemeddelelse.

Her er ændringerne

Udspillet indeholder seks tiltag, der skal give friheden og ansvaret tilbage til universiteter og studerende.

Blandt de mest opsigtsvækkende ændringer er afskaffelsen af det centrale krav om tilmelding til 60 årlige ECTS-point. I fremtiden bliver det i praksis universiteterne selv, der fastsætter krav om tilmelding til fag og prøver.

Der gøres også delvist op med tvangsmeritten, som har været en særlig udskældt effekt af fremdriftsreformen. I udspillet hedder det at ”tidligere fag altid skal være fagligt relevante, hvis de skal meriteres”.

Udspillet giver også universiteter mulighed for at afholde karaktergivende prøver i løbet af semestret, således at skriftlige opgaver og mundtlige forelæggelser kan tælle med i den endelige bedømmelse på et fag. Og iværksættere skal have bedre mulighed for at få undtagelse for regler om tilmelding til fag og prøver. Iværksætternes muligheder skal ifølge ministeriet være “på linje med for eksempel de muligheder elitesportsudøvere har i dag”.

I faktaboksen i højre hjørne finder du regeringens seks tiltag til en forbedring af fremdriftsreformen. Download en PDF med hele forslaget her.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste