Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Rekordmange unge vil læse på Life

OPTAG 2010 – Næsten 1.500 unge har i år søgt en af Life’s otte bacheloruddannelser. Det er godt 15 procent mere end det hidtidige rekordår i 2009. Især professionsbacheloruddannelsen til Skov- og Landskabsingeniør har vist vejen med en stigning i ansøgere på mere end 50 procent

Det Biovidenskabelig Fakultet (Life) har fået 15 procent flere ansøgere end sidste år.

Langt den største stigning har været på professionsbacheloruddannelsen til Skov- og Landskabsingeniør. Godt 55 procent flere har valgt at søge ind her, mens den helt nye uddannelse til have- og parkingeniør har fået 23 ansøgninger.

Også Naturressourcer (32 procent flere ansøgere), Fødevarevidenskab (28 procent flere) og Biologi-bioteknologi (28 procent flere) har oplevet god vækst.

SE: ansøgertallene på Life.

Engagement hjælper

Ifølge Jacob Søby Bang, kommunikationschef på Life, skal det flotte resultat for Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen først og fremmest tilskrives, at de ansatte og studielederen har været ekstraordinært engagerede og aktive i arbejdet med at skaffe studerende.

De har blandt andet afholdt flere ekstraordinære åbent hus-arrangementer, og de ansatte har haft travlt med at sprede rygtet om uddannelsen blandt deres venner og i deres omgangskreds. Blandt andet via Facebook og blandt tidligere studerende.

»Det viser, at det nytter at tage et ansvar og gøre noget,« siger Jacob Søby Bang og henviser dermed indirekte til, hvor vigtigt det er som ansat at bidrage til at genere indtægter.

Skov & Landskab, hvor underviserne på Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen er ansat, har inden for de sidste år været nødsaget til at reducere medarbejderstaben med cirka 25 årsværk, svarende til cirka ti procent. »Og alt andet lige indvirker det jo positivt til bundlinjen, hvis der kommer flere studerende,« tilføjer Jacob Søby Bang.

Jacob Søby Bang mener også, at det har haft en effekt, at det har været muligt at komme i studiepraktik som skov- og landskabsingeniør for første gang i år.

Kan måske lære af naturvidenskab

Kommunikationschefen glæder sig over, at Life samlet har fået 15 procent flere ansøgninger end sidste år, og at antallet af ansøgere på kandidatuddannelserne er fordoblet på blot to år.

»Vi får rigtig mange fra andre universiteter, der ønsker at fortsætte på kandidatdelen på Life, fordi vores uddannelser er erhvervsrettede, har et innovativt og problemløsende fokus, og fordi her er et internationalt miljø,« siger han.

Jacob Søby Bang lykønsker samtidig Det Farmaceutiske og Det Naturvidenskabelige Fakultet (Science) på KU med den flotte fremgang i ansøgertallet, som fakulteteterne har i år.

»Det er super dejligt at opleve en øget søgning til naturvidenskab generelt og i særdeleshed på KU. Og selv om vi på Life tiltrækker andre unge, end dem Science tiltrækker, så tror jeg sagtens, at Life kan lade sig inspirere af nogle af de ting, Science er lykkedes med. Det kan naturligvis handle om selve indholdet i uddannelserne, men jeg tror også, der er noget at lære i selve kommunikationen med de potentielle ansøgere,« siger han.

Selv om de enkelte færre førsteprioritetsansøgere gør situationen mere usikker, så forventer Jacob Søby Bang, at Life kommer til at optage flere studerende i år end sidste år.

clba@adm.ku.dk

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste