Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Rektor: 10’erne bliver håbets og udviklingens årti

NYTÅRSKUR - Efter et årti med frygt og bekymringer er det nu tid til at fokusere på udvikling af universitetets substans, på uddannelse og på erhvervssamarbejde. Rektor tegnede i sin nytårskur linjerne for de kommende år på KU

Frygten har antaget mange ansigter i 2009. Frygten for det hullede ozonlag nåede nye højder. Terrorfrygten greb om sig, og det samme gjorde frygten for konsekvenserne af den økonomiske krise. Ingen af de tre er umiddelbart aftaget her ved indgangen til 2010.

Alligevel slog rektor Ralf Hemmingsen en optimistisk tone an, da han tirsdag den 5. januar holdt nytårskur i Festsalen på Københavns Universitet (KU). Bekymringernes og frygtens årti, som Hemmingsen kaldte 00’erne, skal erstattes af håbets og udviklingens årti.

Rektor var dog ikke blind for den stemning, der præger store dele af universitetet i årets første dage. Omtrent 130 stillinger skal nedlægges, og de berørte medarbejdere får besked i næste uge.

Gennemkontrolleret frihed

Økonomisk har universitetet det forgangne år været presset både af den igangværende krise, samt af den navnkundige grønthøster, som sendt i marken af politikerne barberer to procent af universitetets bevillinger hvert år.

Desuden er Københavns Universitet bundet til masten som en anden Odysseus. Det er dog ikke sirenernes sang, men det fuldt forløste potentiale, som KU forhindres i at nå, forklarede Ralf Hemmingsen.

»Politikerne ville sige, at universitetet er blevet mere frit, men forbedringerne er snarere sminke,« sagde han. Obsessiv frisættelse, kunne man kalde den herskende universitetspolitik, og på mange områder er universitetet ifølge rektor overkontrolleret.

Det viser også den nyligt offentliggjorte evaluering af universitetsloven, som Hemmingsen fremhævede fandt flere barrierer for studerende og ansattes medbestemmelse, en vis indskrænkning af forskningsfriheden.

Rektor efterlyser mentalitetsændring

Som det sig hør og bør benyttede rektor sin nytårskur til at skue fremad. Og i 2010 skal fokus være på god uddannelse. Det er nødvendigt at få løst incitamentsstrukturens gordiske knude, så det bliver prestigefyldt at undervise samtidig med at man forsker.

Samarbejdet med erhvervslivet skal desuden styrkes yderligere, og det kræver ifølge rektor en kultur- og holdningsændring. Både på og udenfor universitetet. Ligesom det omgivende samfund skal blive bedre til at gøre brug af det rektor kaldte universitetets substans, skal universitetet også udvikle sin samarbejdsvilje.

For rektor har KU’s store klimasatsning, de lovede ekstra midler til infrastruktur, nybyggeriet på universitetet, samt flytterodet i Fællesadministrationen været årets definerende begivenheder. Afgåede prorektor Lykke Friis fik også rosende ord med på vejen, og ansættelsen af hendes afløser bliver en af de store udfordringer i starten af 2010.

ser@adm.ku.dk

Seneste