Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rektor efter SU-debatten: KU skal nok leve op til kravene

INTERVIEW – Uniavisen har talt med Ralf Hemmingsen efter den store SU-debat på Københavns Universitet. Rektor er tilfreds med ministerbesøget men skeptisk over for, at regeringens SU-udspil rummer en potentiel strafafgift for universiteter, der ikke bringer gennemførselstiden ned.

Ralf Hemmingsen, i din introduktion til debatten, sagde du, at du håbede på en ‘rigtig og reel’ debat, hvor parterne – modsat Odysseus med de tilvoksede ører – var indstillede på at lytte? Levede SU-debatten op til det?
Jeg synes, debatten var rigtig god. Det er fint, at ministeren kommer ud og tager dialogen direkte med de studerende. Det er omvendt helt naturligt, at de studerende gerne vil forsvare deres rettigheder. Nogle af dem er endda også bekymrede på institutionens vegne og tænker på kvaliteten i uddannelserne. Det, synes jeg, er meget positivt.

Du udtrykte også en grundlæggende støtte til den danske SU-model. Men hvad er din holdning til regeringens konkrete udspil? Du og resten af rektorkollegiet har jo tidligere advokeret for, at man skulle belønne de hurtige studerende – så du må være tilfreds?
Nu er det jo ikke universiteterne, der udbetaler SU eller har ansvar for ordningen. SU er et fordelingspolitisk spørgsmål – blandt andet mellem generationer. Det, som rektorerne har sagt, er, at man bør være åbne overfor tiltag, der kan tilskynde de studerende til at komme hurtigere igennem. Men det må ikke ramme studiekvaliteten.

Hvad er din reaktion på den markante studentermodstand mod den bebudede reform?
Den er forventelig.

Regeringens udspil indebærer, at universiteterne vil blive straffet økonomisk, hvis ikke de reducerer gennemførselstiden frem mod 2020. Du fremhævede det som en trussel mod den nuværende taxamaterordning: Er du bekymret for, om KU kan leve op til kravene?
Nej, jeg er ikke bekymret. I udviklingskontrakten med ministeriet har vi i forvejen et mål om at nedbringe studietiderne. En del af vores bevillinger er i forvejen afhængig af, at vi får de studerende igennem til tiden. Men jeg mener, at det er besynderligt, at der nu varsles en ekstra strafafgift, hvis vi ikke lever op til målene, når vi for længst har indgået en kontrakt.

Nicklas.lund@adm.ku.dk

Seneste