Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Rektor erkender nedprioritering af undervisning

DEBATMØDE – KU’s rektor Ralf Hemmingsen erkender, at det er tid for KU til at flytte fokus fra forskningen og over imod uddannelserne.

Torsdag den 14. oktober inviterede videnskabsministeren cremen af den danske universitetsverden til debatmøde på IT-Universitetet om universitetsundervisningens sande tilstand.

Det skete under overskriften ’Universitetsundervisningens udfordringer og muligheder’.

Et af formålene med debatmødet var at diagnosticere, hvordan det går for danske universiteter med at prioritere undervisningen i en tid, hvor de administrative udgifter vokser, samtidig med at man som ledelse gerne vil kunne fremvise forskning i verdensklasse.

LÆS OGSÅ: Vejen til bedre undervisning

Stjerneforskere skal integreres i ordinær uddannelse

Med hele den danske universitetssfære samlet i ét lokale var det oplagt at lægge ud med lidt begrebsdefinitioner, og nu var det undervisningskvaliteten der var på dagsordenen.

Fra panelet udtalte Ralf Hemmingsen, at det vigtigste for undervisningskvaliteten er, at undervisningen er frontforskningsdækket.

»Det er et helt centralt issue for ledelserne at sørge for, at de mange eksterne stjerneforskere bliver integreret i den ordinære uddannelse og ikke alene står for ph.d.-uddannelsen.«

Ingen undervisning uden forskning

Professor Peter Maasen fra Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet på Universitetet i Oslo havde ellers luftet en overvejelse om, at man kunne stile mod at udvikle en slags elite som i USA, hvor de færreste professorer underviser på bachelorniveau.

Men den ide ønskede ingen af debattanterne at tage op.

På spørgsmålet om, hvorvidt der ikke er et trade-off mellem de disponible ressourcer til henholdsvis undervisning og forskning, svarede Ralf Hemmingsen:

»Selvfølgelig er der et skisma. Og jeg mener, at det ikke giver mening at sænke ambitionen på forskningsniveau, for dermed sænker man også ambitionen på uddannelsens indhold.«

Er undervisningen blevet svigtet?

En vis grad af prioritering er dog tilsyneladende nødvendig, når universitetet skal løse sine to hovedopgaver med knappe ressourcer til rådighed.

Ralf Hemmingsen erkendte, at man i de senere år har koncentreret sig mest om forskningen, men at der nu skal andre boller på suppen.

»Jeg er enig i, at for KU’s vedkommende er tiden kommet til at give uddannelserne mere fokus end de har haft, fordi vi har brugt de seneste år på at markere og løfte grundforskningen meget kraftigt.«

Rektor: KU har ikke svigtet

»Og der er jo også noget timing i det. Man kan ikke køre alle udviklingsprojekter samtidig med, at man fusionerer, så tidspunktet er velvalgt til at italesætte det her.«

Det udlagde debattens moderator, journalist Kurt Strand, som en indrømmelse af, at KU har svigtet undervisningen. Hvilket Ralf Hemmingsen benægtede:

»Nej, det siger jeg ikke. Der er noget der hedder den sibiriske dimension: Hvis du vil sikre uddannelsen på langt sigt, så er du nødt til at have to stjerneforskere du kan gøre det med.«

»Det har vi prøvet at arbejde for. Nu har vi fået en hel del eksterne, stærke folk i undervisningen, og derfor kan vi give undervisningen et ekstra ryk.«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste