Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Rektor garanterer fagligt forsvarlig museumsflytning

Flytningen af Zoologisk Museum vil ikke ske, før finansieringen af et nyt museum er på plads. En endnu ukendt andel af samlingerne skal dog på fjernlager

Samlingerne på Zoologisk Museum flytter ikke, før der er et sted at flytte dem hen. Det garanterede KU´s rektor Ralf Hemmingsen over for bestyrelsen på mødet den 15. september.

»Det er klart, at selve flytningen ikke kommer til at finde sted, før der ligger en færdig og faglig forsvarlig plan og et sted at flytte hen. Men med så stor en opgave, som det vil være at flytte museet, inklusive medarbejdere og samlinger, så bliver vi selvfølgelig nødt til at arbejde med parallelplanlægning – det vil sige både planlægning af det samlede projekt, herunder fondsfinansiering, og med den mere detaljerede planlægning af, hvordan sådan en flytning kan foregå fagligt forsvarligt, hvilke registreringer, der allerede skal gå i gang nu, den overordnede flyttelogistik og så videre. Gør vi ikke det, så risikerer vi simpelthen ikke at være klar til flytning, den dag projektet kan realiseres,« sagde Ralf Hemmingsen til bestyrelsen, der tog hans beretning til efterretning.

Fokus på fundraising

Rektor tilføjer, at der i øjeblikket foregår en idekonkurrence om museumsprojektet, der har til formål at invitere befolkningen og fagfolk til at bidrage med idéer til indhold og form på det ny museum. Der er indkommet 122 forslag, og dommerkomitéen præmierer de bedste den 28. oktober.

»Jeg sidder selv med i dommerkomitéen, hvor der også sidder en række fagpersoner, dekanen og museumsdirektøren og UBST-direktør Jens-Peter Jakobsen. Der er kort sagt fuld fokus – fra ledelsen og ministeriet – på projektet. Resultatet af konkurrencen skal danne grundlag for det videre arbejde med at finde fondsfinansiering. Også den del har jeg personligt fokus på,« siger Ralf Hemmingsen.

Lytter til medarbejderne

Morten Meldgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum,
er opmærksom på de kommentarer, der er kommet fra medarbejderne, men han ærgrer sig over, at de har valgt at klage, inden der for alvor er kommet gang i processen.

Museet har nemlig nedsat en række brugergrupper blandt medarbejderne, blandt andet på samlings- og formidlingsområdet. De skal beskrive de krav, der stilles til faciliteter, magasiner, udstillingsrum med videre. I forbindelse med arbejdet vil grupperne kunne trække på erfaringer fra andre store museer, der enten er i gang med eller netop har afsluttet tilsvarende flytninger.

Ifølge Morten Meldgaard skal brugergruppernes konklusioner sikre, at museets og universitetets ledelse har et fagligt forsvarligt grundlag til at beslutte, hvorledes samlingerne bedst flyttes, i hvilket omfang der kan blive tale om fjernlagre, og hvorledes udstillingerne bedst tilgodeses.

Brugergrupperne forventes at arbejde gennem hele projektets forløb og første afrapportering vedrørende samlingerne og deres flytning forventes klar den 19. oktober i år.

»Al flytning er i sagens natur besværlig, og museets flytning omfatter både store samlinger, forskningsaktivitet og populære udstillinger. Det er naturligt, at medarbejderne er meget engagerede i den komplicerede proces og de forandringer, et nyt og samlet museum vil medføre. Det fremsendte brev fra Zoologisk Museums medarbejdere illustrerer dette. Men samtidig er det vigtigt at understrege, at både KU´s og museets ledelse har meldt ud, at de faglige kommentarer tages alvorligt, og at de som en naturlig ting indgår i brugergruppernes arbejde,« siger Morten Meldgaard.

clba@adm.ku.dk

Seneste