Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rektor: Institutråd kan forbedre samarbejdet

VALG - Ralf Hemmingsen opfordrer de ansatte og studerende til at engagere sig i de nye institutråd for at komme i dialog med deres institutleder, der til gengæld får chancen for at højne tilliden til sin ledelse.

De nye institutråd er en unik mulighed for at forbedre arbejdsmiljøet, samarbejdsklimaet og tilliden til ledelsen på institutterne på Københavns Universitet (KU).

Det mener rektor Ralf Hemmingsen, der opfordrer alle, der har muligheden, til at stemme og alternativt til at der afholdes informationsmøder på de institutter, hvor der er fredsvalg til de nye råd.

»Institutrådene er en unik mulighed for institutlederne til at skabe et nyt rum for dialog. Nej, det er ikke hvad der med et lidt fortærsket udtryk kaldes universitetsdemokrati, fordi lederen ikke skal vælges, men det kan stadig få stor betydning for atmosfæren på instituttet og for lederens beslutninger,« siger rektor.

Den seneste arbejdspladsvurdering (APV), en stor trivselsundersøgelse blandt alle ansatte, viste, at tilfredsheden med arbejdsmiljøet og tilliden til ledelsen kunne have det en del bedre på nogle institutter.

Ralf Hemmingsen slår fast, at der skal gøres noget for at forbedre resultatet, selvom det ikke adskiller sig væsentligt fra andre store videnorganisationer, og der gennem de senere år generelt er sket en professionalisering af institutledelserne, også når det gælder personaleledelse.

Blandt andet er der sat et omfattende lederudviklingsprogram i gang, men »med institutrådene har KU chancen for at gøre det endnu bedre,« siger rektor.

Den nære leder er vigtigst

Ralf Hemmingsen skal de kommende seks til syv uger have medarbejderudviklingssamtaler med dekanerne, og i den forbindelse vil de gennemgå APV’ens resultater for hvert enkelt institut.

Det er alvorligt, hvis tilliden til den lokale leder er lav, fordi vedkommende kan ende med at blive handlingslammet, hvis han eller hun gang på gang får institutbefolkningen imod sig i væsentlige spørgsmål, påpeger Ralf Hemmingsen.

Dekanen vil også være tvunget til handle, hvis der er store samarbejdsproblemer på et institut.

»De mennesker der ’koster rundt’ med os til daglig, har den største betydning for vores trivsel. Ifølge eksperterne er det derfor også i det lokale miljø, at vi kan flytte os mest, hvis vi vil forbedre arbejdsmiljøet og øge tilfredsheden med ledelsen. Det er sjældent, at den fjerne ledelse er populær, så institutrådene kan komme til at spille en stor rolle, da de kan forbedre dialogen,« siger Ralf Hemmingsen.

Han tilføjer, at han også selv vil oprette et såkaldt universitetssenat, hvor han kan få input fra repræsentanter fra de akademiske råd.

clba@adm.ku.dk

Seneste