Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rektor: Kompliceret forløb

SVAR - Rektor Ralf Hemmingsen svarer på oplysninger i Universitetsavisen.

Ifølge ovenstående artikel skulle jeg have “underkendt” fakultetets fagudvalg i forbindelse med nedsættelsen af et bedømmelsesudvalg, da Milena Penkowa i efteråret 2004 for anden gang indleverer en doktordisputats. Den første doktordisputats havde hun selv halvandet år tidligere trukket tilbage efter kritik fra det oprindelige bedømmelsesudvalg – den del vender jeg tilbage til.

Som jeg husker sagen var både det daværende Forskningsudvalg og senere i forløbet Fakultetsrådet involveret i nedsættelsen af bedømmelsesudvalget ved disputats nr. 2. Ifølge de daværende regler var det dekanens opgave at nedsætte bedømmelsesudvalg til doktorafhandlinger – efter høring af Fakultetsrådet. Så formalia er der for mig at se ingen tvivl om er overholdt.

Det er korrekt, at vi på daværende tidspunkt sædvanligvis benyttede Forskningsudvalget til at foreslå kandidater til bedømmelsesudvalg – og det gjorde udvalget indledningsvis også i denne sag. Som jeg husker forløbet foreslog Forskningsudvalget imidlertid dels en eller flere kandidater, som vi blev nødt til at se bort fra på grund af deres involvering i første disputats (habilitet), dels en eller flere kandidater, som efterfølgende takkede nej. Jeg stillede ikke personligt forslag om medlemmer af bedømmelsesudvalget i processen, men husker at det ikke var nemt at finde egnede kandidater. Der gik derfor knap et år før et nyt bedømmelsesudvalg var nedsat. At forløbet samlet set ikke var ”normalt” kan jeg bekræfte, men det var optakten – forløbet omkring den første disputats – jo heller ikke. Jeg synes derfor, det er skudt forbi målet at mistænkeliggøre dette forløb.

Tillad mig i den sammenhæng at rette en udbredt misforståelse, der også gentages her, når Universitetsavisen i begyndelsen af sin artikel skriver om Penkowas første doktordisputats, at jeg som dekan “besluttede at sende den afviste doktorafhandling videre til ny bedømmelse” (centrale i sætning fremhævet). Penkowas første disputats blev ikke bedømt på ny. Disputatsen blev trukket tilbage af Penkowa selv – umiddelbart efter at hun havde modtaget det oprindelige bedømmelsesudvalgs kritiske bedømmelse. Vi indhentede til gengæld efterfølgende en second opinion på den alvorlige kritik, bedømmelsesudvalget havde rejst for at afklare om kritikken var så alvorlig, at sagen skulle sendes til Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed (UVVU).

Seneste