Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rektor opfordrer alle til at blande sig

Universitetets nye strategi er nu sendt i høring, og Ralf Hemmingsen lover at lytte til gode forslag

En enestående mulighed for at få indflydelse på udviklingen på Københavns Universitet. Sådan beskriver rektor Ralf Hemmingsen høringen om universitetets første strategi i stedets mere end 500 år lange historie.

Sideløbende med den officielle høringsproces kan ansatte og studerende komme med deres holdninger, ideer og forslag til forbedringer af rektoratets oplæg, og det er netop hvad rektor Ralf Hemmingsen håber at rigtigt mange vil gøre.

»Vi har valgt en bred høring fordi vi vil have en så rodfæstet strategi som mulig. Det skal ikke være rektors eller bestyrelsens strategi, men hele universitetets,« siger Ralf Hemmingsen og lover i samme åndedrag at lytte til ideerne hvis de vel at mærke er gode.

»Det er næsten stensikkert at folk vil komme med ideer som vi ikke har tænkt på, og dem vil vi ikke risikere at overse,« tilføjer han.

Penge til forandring
Høringsprocessen for den nye strategi falder sammen med at der i forbindelse med forhandlingerne om finansloven blev indgået forlig om fordelingen af milliarderne i Globaliseringspuljen. Det betyder at også Københavns Universitet kan se frem til en stor økonomisk indsprøjtning på adskillige millioner.

»Sammenkoblingen gør at der er afsat midler til at gennemføre strategien, så det er virkelig muligt at påvirke udviklingen og løfte niveauet. Der har ikke været sådan en vækst på universiteterne siden 1960’erne, så jeg vil kalde det en næsten enestående chance,« slutter Ralf Hemmingsen.

Køreplan
Den formelle høringsproces finder sted fra den 1. november til den 11. december 2006.

På fakulteterne vil dekanerne bede henholdsvis Akademisk Råd, Fakultetssamarbejdsudvalget og institutterne om at udarbejde høringssvar. Dekanerne sender derefter samtlige fakulteters høringssvar til rektoratet.

Rektoratet udarbejder herefter et oplæg til bestyrelsen som førstebehandler strategien på sit møde i januar. Forud for bestyrelsesmødet forelægges rektoratets indspil for HSU.

Den 6. februar 2007 inviteres alle til stormøde med bestyrelsen og den daglige ledelse på KU.

Derpå vil bestyrelsen færdigbehandle og vedtage den endelige ‘Strategi for Københavns Universitet 2012’ i marts 2007.

Alle kan løbende komme med indlæg via hjemmesiden http://blogs.ku.dk/strategi2012

Seneste