Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rektor: Staten begår forvaltningsovergreb mod KU

PENGE - Regeringen løber fra en gammel aftale og lukker pulje til KU på 70 mio. årligt. Det svarer til 100 stillinger. Professor i statskundskab Jørgen Grønnegaard Christensen mener, at regeringen opfører sig principielt problematisk.

»Jeg har været offentlig chef siden 1986, og jeg har aldrig i de 30 år været ude for et forvaltningsovergreb af den art. Aldrig.«

Sådan siger rektor på Københavns Universitet Ralf Hemmingsen, efter at regeringen har besluttet at sløjfe udbetalingen af 70 millioner kroner om året, som KU ellers var stillet i udsigt af staten. I 2016 vil beslutningen koste et mindre beløb, og i 2017 og følgende år de fulde 70 millioner, lyder rektoratets beregning.

Minister bekræfter, at pengene var sat af

KU bor som de fleste andre danske universiteter til leje i statens bygninger efter den såkaldte SEA-ordning, som blev oprettet i 2001. Dengang vedtog Folketinget også at bygge nyt universitetsbyggeri, herunder det nye KUA på Amager. Finansudvalget satte penge til side til betaling af husleje, som KU skulle have udbetalt, når bygningerne stod klar.

Det er disse penge, regeringen med finansloven for 2016 ønsker at beholde selv.

Regeringen mener, at KU kan betale husleje ud af sin almindelige bevilling. Det fremgår af et svar til Folketinget om sagen fra uddannelsesminister Esben Lunde Larsen fra 28. oktober 2015.

I svaret til Folketinget anerkender Uddannelsesministeriet også, at pengene oprindelig var sat af til KU.

»Jeg kan bekræfte, at bortfaldet af reserven på ca. 70 mio. kr. årligt er en ændring af tidligere budgetter, herunder budgetoverslag i de årlige finanslove og tidligere tiltrådte aktstykker,« skriver Esben Lunde Larsen.

Ikke bare en lokumsaftale

Rektor Ralf Hemmingsen hæfter sig ved, at reduktionen i husleje på 70 millioner kroner årligt blev aftalt, dengang man planlagde universitetsbygningerne på Amager:

»Da staten så har opført bygningerne, siger man ’nej, I får ikke de penge, vi havde aftalt’. 70 millioner kroner svarer til 100 forskerstillinger, som man nu tager med tilbagevirkende kraft. Jeg siger ikke, at det er ulovligt, det må forvaltningsjurister vurdere, men det er forvaltningsmæssigt uforsvarligt.«

Reserven til dækning af KU’s husleje i de nye bygninger på Amager fremgår blandt andet af et aktstykke (nummer 233) godkendt af Folketingets finansudvalg i 2001.

»Det er nemt at forklare, hvorfor det sker. Politikerne har brug for at få deres budgetter til at stemme på kort sigt, men de tager ikke hensyn til den undergravende effekt, som deres adfærd har på tilliden i hele systemet. Det er frygteligt undergravende.« Professor emeritus ved Aarhus Universitet Jørgen Grønnegaard Christensen

»Aftalen har karakter af et aktstykke vedtaget i Finansudvalget, det er ikke en lokumsaftale mellem et universitet og et ministerium,« siger Ralf Hemmingsen.

Regeringen undergraver offentlig tillid

Sagen om de 70 millioner kroner om året er interessant, mener professor emeritus ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Jørgen Grønnegaard Christensen.

»Hensigten med huslejeordningen for universiteterne var at efterligne markedets vilkår, og man har fra politisk hold gjort meget ud af at understrege universiteternes selvstændighed,« siger han.

»Men hvis analogien til det private marked holder, ville der også gælde kontraktlige forpligtelser, som den ene part ikke kan ændre vilkårligt. Men sådan er det ikke.«

Jørgen Grønnegaard Christensen mener, at det er problematisk, at regeringen handler i modstrid med en gammel aftale med Københavns Universitet:

»Det principielle problem er, at man ikke kan regne med troværdigheden af de løfter, der er bygget ind i de formelle arrangementer.«

Jørgen Grønnegaard Christensen siger, at mangel på tillid mellem offentlige aktører er et udbredt problem i Danmark, hvor der er mange eksempler på at, institutioner, som i tillid til reglerne opbygger en formue, oplever at nogen højere oppe i systemet ‘lægger deres klamme hånd på pengene’.

»Det er nemt at forklare, hvorfor det sker. Politikerne har brug for at få deres budgetter til at stemme på kort sigt, men de tager ikke hensyn til den undergravende effekt, som deres adfærd har på tilliden i hele systemet. Det er frygteligt undergravende.«

Andre universiteter nåede at få huslejemidler

Regeringens besparelse på husleje rammer kun Københavns Universitet, simpelthen fordi andre universiteters bygninger nåede at blive færdige før KU’s, siger Ralf Hemmingsen.

»Det begynder at ligne en særlig ’hjerneskat’ på KU,« siger Ralf Hemmingsen og henviser til, at KU er det højst ranglistede universitet i Danmark i de fleste internationale opgørelser af forsknings- og uddannelseskvalitet.

Hemmingsen siger, at KU ikke blot kan opsige lejeaftalen med staten i KUA-bygningerne på Amager og flytte studerende og forskere til et billigere område uden for København. KU’s tilhørsforhold til København på fire campusområder er også politisk fastlagt.

»Jeg vil tilråde, at regeringen tager meget seriøst, at det her fjerner kvalitet fra forskning og uddannelse. Denne besparelse kommer oven i alle de øvrige besparelser, som regeringen ønsker på universiteterne,« siger Ralf Hemmingsen.

Uniavisen bad søndag i en e-mail Uddannelsesministeriet om en kommentar til sagen og en bekræftelse af, at KU ville have modtaget pengene, hvis byggerierne på Amager havde været færdige til tiden, men ministeriet har endnu ikke svaret.

chz@adm.ku.dk

Seneste