Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rektor støtter forsker i Galathea-strid

Morgenavisen Jyllands-Posten får ikke noget ud af klage over kronik med professor Katherine Richardson som medforfatter

Rektor Ralf Hemmingsen afviser i et brev til Morgenavisen Jyllands-Posten at gribe ind over for professor og havforsker Katherine Richardson, der har været togtleder på dele af Galathea 3 ekspeditionen.

Avisen havde den 7. maj klaget over en kronik som hun er medforfatter til, hvor hun kritiserer formidlingskonstruktionen i forbindelse med ekspeditionen. Problemet var ifølge Katherine Richardson at det valgte mediekoncept reelt gav nogle få medier herunder Jyllands-Posten monopol på at dække jordomrejsen. Det er øjensynligt faldet avisen for brystet.

»Det er uforståeligt for os at den formidlingsansvarlige prodekan på Københavns Universitet (Katherine Richardson, red.) fremsætter falske og miskrediterende påstande og tilmed efterfølgende erklærer at hun står ved oplysninger, som er faktuelt forkerte. Det forekommer uredeligt og uholdbart,« skriver avisen i sin klage.

Ikke gået over stregen
Den vurdering er Ralf Hemmingsen ikke enig i, så han skriver blandt andet i sit svar til Morgenavisen Jyllands-Posten.

»Det er min opfattelse at prodekan Katherine Richardson i den nævnte kronik deltager i den offentlige debat og udøver sin grundlovssikrede ret til at ytre sig… Jeg finder det misvisende at bruge betegnelser som uredeligt og fremføre påstande om at lyve, hvis der reelt er tale om uenighed og forskellige vurderinger i en offentligt debatteret sag… Det er ikke min umiddelbare vurdering at prodekan Katherine Richardson i kronikken er på kollision med de juridisk etablerede grænser for ytringsfriheden, og jeg finder ikke anledning til at foretage mig yderligere.«

Hovedpersonen selv er lykkelig for støtten fra rektor. »Jeg er både glad for og stolt af, at være ansat på en institution, hvor man får så stor og helhjertet støtte af sin arbejdsgiver,« siger hun. Henrik Thomsen, chefredaktør på Jyllands-Posten, er derimod ikke tilfreds, men vil ikke gå til domstolene med sagen.

»Det kan undre at en rektor på et universitet finder det i orden at en formidlingsansvarlig løber med halve og kvarte vinde. Det er ikke opbyggeligt for troværdigheden, men vi -tager det til efterretning. Jyllands-Posten foretager sig ikke yderligere, skriver Henrik Thomsen per e-mail.

clba@adm.ku.dk

Seneste