Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rektor: Vi skal vende den nedadgående spiral

REKTORMØDE OG REAKTIONER - Rektor Ralf Hemmingsen vil nedsætte en taskforce, der skal undersøge, hvordan KU kan trække studerende til kriseramte fag. Det fortæller han efter et møde med repræsentanter for utilfredse studerende og Studenterrådet. De studerende betragter selve mødet som en sejr

Ralf Hemmingsen talte til de demonstranter, der ved middagstid havde taget larmende opstilling i Lindegården ved Københavns Universitet.

Ralf Hemmingsen udtrykte sin medfølelse med de studerende, som beretter om forringelser på deres uddannelser. Men han understregede også, at en langsigtet løsning kræver medspil fra folketingets politikere.

Rektors eget tilbud

For sit eget vedkommende vil rektor nedsætte en taskforce, der skal undersøge, hvordan situationen for de ramte fag kan blive bedre.

»Jeg tror, der er behov for nytænkning omkring særligt geografi og geologi-uddannelserne. Jeg er indstillet på at nedsætte en taskforce, der kan undersøge, hvad universitetet kan gøre for at forbedre mulighederne for at rekruttere til disse uddannelser. Og jeg vil gerne tilbyde de studerende at deltage i det arbejde,« udtaler Ralf Hemmingsen i en pressemeddelelse, efter sit møde i dag med demonstranterne.

Rektoratet peger også på, at færre mennesker studerer geografi og geologi end for få år siden, hvilket direkte påvirker instituttets finanser, sådan som bevillingssystemet er skruet sammen.

Naturvidenskab er generelt ramt af nedskæringer, men på Geografi og Geologi er STÅ-indtægten – de penge, universiteterne modtager, når studerende gennemfører et årsværk – faldet voldsomt med henholdsvis 50 og 25 procent over de seneste fem år, hvilket ikke har gjort tingene bedre. (Se faktaboks).

Men Ralf Hemmingsen mener, at der kan være lys forude. Geofagene kan vinde ved et tættere uddannelsessamarbejde med for eksempel både Statens Naturhistoriske Museum, Det Biovidenskabelige Fakultet og nogle af de mange nye grundforskningscentre på KU, skriver han.

Studenterrådet vil have løsninger nu og her

Studenterrådet, som støtter de sidste to dages blokader og demonstrationer, anerkender problemet med det store fald i STÅ-produktionen, men mener, at rektor skylder de studerende en løsning uanset. Universitetsavisen talte med Studenterrådet umiddelbart inden mødet med rektor.

»Problemet er, at mange studerende bliver ramt nu og her og ikke kan færdiggøre de uddannelser, de har valgt med det undervisningsforløb, de havde regnet med,« siger Bjarke Rubow, næstformand i Studenterrådet ved Københavns Universitet. »Og det må rektor jo forholde sig til.«

Men hvis der er færre STÅ-indtægter til de her fag, hvor skal pengene så komme fra? Hvad vil I have at rektor skal gøre?

»Vi vil have at han skal finde en løsning. Det kan ikke være rigtigt at folk den ene dag går og tror, de skal læse en bachelor, og så bliver deres vejleder fyret, og de kan ikke få den bachelor de var blevet lovet før de tog på juleferie. Det må der være nogle løsninger på.«

Efterfølgende betegnede Studenterrådet mødet med rektor som »fint«.

Som Ralf Hemmingsen påpeger i sin egen pressemeddelelse, og ofte gentager i taler og debatindlæg, er universiteternes økonomiske råderum mindre, end KU-ledelsen ønsker sig på grund af folketingsflertallets forkærlighed for øremærkede bevillinger og regulering. Studenterpolitikere og rektor kan mødes om dette synspunkt.

»I Studenterrådet er vi glade for, at rektor erklærede sig rede til at rette kritikken mod politikerne,« siger Bjarke Rubow. Han mener til gengæld, at rektor gled lidt af på spørgsmålet om konkrete løsninger nu og her. »Vi fik et løfte om mere studievejledning på geofagene og Biologi, og det er da altid noget.«

Bjarke Rubow mener, at selve mødet viser, at de studerendes engagement har båret frugt. »I går ville rektor slet ikke udtale sig. Det er de studerendes pres i de sidste cirka 36 timer, der har fået rektor til at komme de studerende i møde, og det er en sejr,« mener Bjarke Rubow.

Sander strikes back

Oven på enigheden mellem rektor og studerende om, at i det mindste en del af ansvaret for ulykkerne på Naturvidenskab skal placeres hos politikerne, er det måske ikke så overraskende, at Videnskabsministeriet her til eftermiddag har valgt at udsende en pressemeddelelse med denne overskrift:

Ugens tal: Universiteternes bevillinger stiger

»Trods markant øgede bevillinger til landets universiteter siden jeg kom til som videnskabsminister i 2001, hører jeg ofte højlydte beklagelser om nedskæringer, fyringer og færre penge til området. Jeg har derfor valgt at lægge alle tallene ud på nettet, så det burde være let for alle og enhver at se udviklingen over bevillingerne de seneste år,« skriver videnskabsminister Helge Sander i pressemeddelelsen.

Læs: Ugens tal: Universiteternes bevillinger stiger.

… Så talkrigen kan fortsætte.

chz@adm.ku.dk

Seneste